Åmås til Fritt Ord

Etter båre åtte måneder som statssekretær ble drømmestillingen som direktør i stiftelsen Fritt Ord for fristende for Knut Olav Åmås. Gjennom profilerte styreledere som professor Francis Sejersted og nå høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn, har direktør Erik Rudeng bygget opp en slagkraftig stiftelse siden år 2000, både i kraft av i sine økonomiske muskler og tildelinger. Det var Fritt Ord som la grunnlaget for suksessen Litteraturhuset i Oslo. De har også gitt penger til flere av de andre litteraturhusene i Norge. En tydelig og uavhengig stemme i den norske offentligheten har gjort Fritt Ord til en av de mest profilerte og populære stiftelsen i Norge.

Økning

De siste fem årene har søknadsmassen øket hvert år. Fra 2005 til 2012 har antall søknader doblet seg, fra like over 1000 til godt over 2000.  De årlige tildelingene fra Fritt Ord har siden 2007 ligget på mellom 60 og 100 millioner kroner. I 2012 utdelte de 86.4 millioner kroner. De ordinære bevilgningene målt i kroner har økt med 27 prosent i denne femårsperioden, hvor antall søknader har økt mer enn antall bevilgede kroner, målt i prosent. Andelen av søknader som helt eller delvis innvilges er imidlertid den samme.

En undersøkelse Kultmag gjennomførte høsten 2013 viste at søknadsmassen til Norges fem største stiftelser har økt i løpet av de siste fem årene, mens bevilgningene ikke har økt i samme tempo. Mest dramatisk er økningen i antall søknader til Sparebankstiftelsen og Fritt Ord. Norges største stiftelser målet i kroner er Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Fritt Ord. Per 31.12 2012 hadde Fritt Ord en bokført formålskapital på 2.8. milliarder kroner, hvor ca. 2.3 milliarder var plassert i kapitalmarkedet gjennom ulike instrumenter.  

Kapitalgrunnlaget ble lagt høsten 2000 da Narvesen og Reitan-gruppen fusjonerte, og stiftelsen  Fritt Ord solgte sin aksjepost på 16.2 prosent. Det var det gamle Narvesen-konsernet, som ved siden av å være hoveddistributør av aviser og blader over hele landet også har pushet anseelige mengder pølser, porno, kioskvarer og andre svært sukkerholdige produkter, som dannet grunnlaget for formuen.

Åmås ble utnevnt til statssekretær for kulturminister Thorhild Widvey ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013. I forbindelse med fratredelsen uttalte Åmås ta han aldri har lært så mye om det norske samfunnet, og fått delta i en avgjørende startfase for et politisk prosjekt som jeg har svært stor tro på.

Åmås får innvilget avskjed i nåde ved Hans Majestet Kongens bord kommende fredag.

Seksjoner: 
Image: 

Knut Olav Åmås (46) blir direktør i Fritt Ord og har bedt om å få fratre sitt embete som statssekretær i Kulturdepartementet.

Share: