• Generalsekretær i Kulturvernet Jan Solberg under årets Kulturvernkonferanse.

    Foto:

    Kulturvernforbundet. 

Banker på hos Widvey

07.04.2014 - 12:10
Seksjoner: 

Til sammen utgjør 21 landsdekkende kulturvernorganisasjoner 201.000 medlemmer i Norges Kulturvernforbund, som ble stiftet i 1994.

-Den nye regjeringen viser gode takter. Det skal bli spennende å se hvor dette ender, sier generalsekretær i forbundet, Jan Solberg.

Det var i en tale på en stor konferanse i regi av forbundet at statssekretær Knut Olav Åmås i Kulturdepartementet kom med uttalelser som Solberg er veldig god fornøyd med. I talen sa Åmas blant annet at «Kulturvern er som dere vet et tema i vår regjerings plattform. Og det er et ganske sterkt signal om hvor viktig temaet er for oss. De ulike kulturvernorganisasjonene gjør et omfattende arbeid som viser bredde både i interessefelt og geografisk utbredelse, og de er viktige bidragsytere også i kulturlivet generelt… det er et trekk ved denne sektoren som det er lett å bli begeistret for

-Den forrige regjeringens kulturministre gjorde jo ingenting med grunnstøtten, heller ikke som del av Kulturløftet. Jeg mener vi er en organisasjon som virkelig representerer grunnfjellet i norsk kulturliv. Derfor burde det være en selvfølge at alle de landsdekkende kulturvernorganisasjonene får en viss form for grunnfinansiering, sier Solberg. – Det er en lang vei å gå, men vi oppfatter i all fall signalene så langt som positive.

Ungt forbund

Norges kulturvernforbund ble etablert med eget sekretariat i 1996 under navnet KORG. Da søkte Fortidsminneforeningen, Forbundet KYSTEN og Norsk Forening for Fartøyvern, Norges Husflidslag, Landslaget for Lokalhistorie, Landslaget for Lokal- og Privatarkiv, Norsk Folkeminnelag, Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, Rutebilhistorisk Forening, Norsk fotohistorisk forening og Norsk Skipsfartshistorisk Selskap sammen. I 2004 skiftet KORG navn til Norges Kulturvernforbund, populært forkortet til “Kulturvernforbundet”.

Det var i 1990 med “Handlingsplan for kulturminnevern” på bestilling fra Miljøverndepartementet at departementet anbefalte at de frivillige organisasjonene måtte få en tydeligere rolle innenfor kulturminnevernet. Det ble også anbefalt å sette av øremerkede midler på Miljøverndepartementets budsjett til en fellesorganisasjon for kulturvernet. I 2005 ble Kulturvernforbundet tildelt operativt ansvar for markeringen av Kulturminneåret 2009. To år senere, i 2011, fikk de ansvaret for de årlige europeiske kulturminnedagene i Norge, som arrangeres i september i alle medlemsland i Europarådet. Organisasjonen har for tiden nå to fast ansatte og en prosjektmedarbeider.

-Jeg synes den nye regjeringen viser vilje til å forstå feltet, sier Solberg.

På konferansen uttrykte Åmås stor respekt for medlemmene i forbundet: «Jeg har dyp respekt for alt det arbeidet dere – og ikke minst enkeltpersonene som bruker år av sitt liv og tusenvis av timer – legger ned i kulturvernarbeidet…staten har en forpliktelse til å bringe kunnskapen om vår fortid videre, og er også en stor eier av kulturminner og har et spesielt ansvar for å ta vare på disse», sa Åmås.

Forvaltning gjennom museene

Det meste av Kulturdepartementets satsing på kulturvern skjer gjennom museene (i det nasjonale museumsnettverket), Arkivverket og Nasjonalbiblioteket. Over Kulturdepartementets budsjett ble det for 2014 bevilget over en milliard kroner til museums- og andre kulturvernformål. Størstedelen av disse midlene går til driftstilskudd til museene i det nasjonale museumsnettverket, og etter noen nye museumssammenslåinger i løpet av 2014 vil det være 65 konsoliderte museumsenheter i dette nettverket.

I talen understreket Åmås at medlemmene i forbundet, sammen med andre frivillige organisasjoner, «er en del av samfunnets kulturelle infrastruktur og en forutsetning for demokratiet. Det norske kulturlivet skal være fritt og uavhengig, og regjeringen mener at denne friheten styrkes dersom vi sprer makten og skaper flere finansieringskilder».

-Selv om Åmås naturlig nok ikke kom med noen lovnader, er dette det mest konkrete – og gjennomarbeidete - vi har hørt så langt om vår sak, sier Solberg. 

 

 

siste kommentarer