Bokanmeldelse: Kulturjournalistikkens svøpe

Av Per Olav Reinton

Denne læreboka i kritisk kulturjournalistikk skulle jeg gjerne ha skrevet selv. Den er så enkel at selv bikkja mi skjønner det:  ”Slik finner du…” står det, i god tabloidstil, og det står tydelig og godt.

Kulturjournalister har langt mer utdannelse enn andre journalister, og kommer fra høyere sosial lag. Men de skårer ikke høyt som nyhetsjournalister. Den vesentligste grunnen er at de driver mye lanseringsjournalistikk, opptatt av å formidle det de selv er glade i. Og mange ganger skifter de roller etter eget behag: de anmelder, lager reportasjer, de intervjuer, de skriver selv romaner, og spiller selv i band og ensembler. Habilitet? Det er andres problem. Men husk, skriver Trygve Aas Olsen, du er journalistikkens representant i kulturlivet – ikke omvendt!

Medier og reklame er kulturjournalister ikke interessert i. Og slett ikke økonomi. Penger betyr ikke noe. Men kunstnerne er opptatt av penger, og kulturlivet skaper store verdier i samfunnet.

Kulturjournalister skal ikke bare formidle. De skal undersøke også. Skriver Trygve Aas Olsen. Finn fakta, se og hør!

Han har noen meget gode eksempler som viser hva som er viktig og vesentlig. Illustrerende er vurderingen hans av pressens behandling av pressestøtten. Her er det mange utropstegn og få spørsmålstegn i den journalistiske behandlingen. Hva er det pressestøtten har fått til? Har den ført til bedre journalistikk? Alle kulturjournalister burde stille disse spørsmålene som en svenneprøve på hvordan det er å jobbe nær sine kilder, og bli lutret av det hatet som oppstår blant dem de omgås når spørsmålene blir nærgående.

Det kan selvfølgelig være bekvemt å gå i flokk sammen med andre trendnisser. Men det er morsommere å utfordre dem litt. Med praktiske råd og gode eksempler er Kritisk kulturjournalistikk til god hjelp for dem som vil.

Det er også udekkede felt i kulturjournalistikken, for de fleste er enten interessert i litteratur eller musikk. Pengene i kulturlivet er normalt nesten ikke til stede. De færreste vet noe særlig om statistikk, og lar seg bløffe av kildene om hva som går godt.

Jeg anbefaler denne boka til alle, ikke bare til de uerfarne, men også de kulturjournalistene som vet at de er gode i faget. De beste har noe å lære av Trygve Aas Olsen.

Og da skynder jeg meg å tilføye at jeg ikke er omtalt i boka, og heller ikke er en venn av forfatteren.

Kritisk kulturjournalistikk

Trygve Aas Olsen

IJ. Cappelen Damm Akademisk 2014

Per Olav Reinton er tidligere medarbeider i NRK i flere stillinger, blant annet som utenriksreporter og redaktør. Han har vært rektor for Norsk Journalisthøyskole og skrevet flere fagbøker. 

 

Seksjoner: 
Image: 

Kulturjournalister er noe for seg selv. De er ikke av denne verden, og vil helst være venner med kulturlivets åndskjemper. Boken Kritisk kulturjournalistikk viser vei ut av uføret.

Share: