Borgernes bibliotek

– Bibliotekets samfunnsoppdrag er like relevant i dag som for 230 år siden, sier Hallstein Bjercke (V), byråd for kultur og næring i Oslo kommune. I dag legger byrådet frem Borgernes bibliotek, en bibliotekplan for Oslo 2014-2018.

- Biblioteket skal gi alle, uansett bakgrunn, verktøyene man trenger for å være en aktiv, opplyst og deltakende borger. Dette oppdraget er like relevant i dag som det var da Carl Deichmann la grunnlaget for det første, norske bibliotek for 230 år siden, sier Hallstein Bjercke i en pressemelding. – Men måten samfunnsoppdraget løses på, må tilpasses dagens og fremtidens medieteknologi, sier han.

Deichmanske bibliotek har i dag et årlig besøk på 2,1 millioner. Biblioteket er den mest brukte offentlige kulturinstitusjonen i Oslo. Ca. halvparten av Oslos innbyggere bruker folkebiblioteket i løpet av et år.

Byrådet foreslår å beholde en sterk, spredt filialstruktur i byen, med noen justeringer. De ønsker blant annet å gjøre Rommen og Smestad filialer om til rene skolebiblioteker, flytte Bjerke filial til Økern-området i tråd med byutviklingen i området, og avvikle Nordtvet som folkebibliotek, men se på mulighetene for å fortsette en alternativ drift av denne filialen.

Et eksempel på hvordan byrådet mener biblioteket kan tilpasse seg borgerne, er gjennom å utvide åpningstidene ved å innføre selvbetjening i filialene. Det vil si at man skal kunne bruke lånekort og pin-kode for å låse seg inn på biblioteket og låne bøker, også utenfor ordinær, betjent åpningstid. Dette skal prøves ut på to filialer i 2014.

I planen står det at de bibliotekansatte er kjernen i bibliotektilbudet. Teknologisk utvikling kan bety nye måter å sørge for at enda flere får glede av deres kunnskap. Kompetansen kan spres gjennom ulike fjernløsninger. Planen legger også opp til at barn og unge får en egen filial på Tøyen hvor voksne ikke har adgang. 

Seksjoner: 
Image: 

I den nye bibliotekplanen for Oslo, som fremlegges i dag, står borgernes behov i sentrum. Stasing på ny teknologi blir avgjørende.

Share: