Bruk ildsjelene mer

Det er Norsk institutt for regionforskning (NIBR) som nå har sett på hvordan kommuner og lokale myndigheter bruker disse ildsjelene og hvordan de kan bruke dem bedre.

– Ildsjelene bør være en større del av det lokale utviklingsarbeidet, sier forsker ved NIBR Guri Mette Vestby til forskning.no Hun har vært prosjektleder for studien og er en av forfatterne bak rapporten om ildsjelene.

Ifølge Vestby er det mye ubrukt potensialet i folk som brenner for noe og som hele tiden skaper verdier i lokalsamfunnet. Forskerne beskriver ildsjelene som ja-mennesker. De er sosiale og liker å samarbeide med andre folk. De har også egenskaper som ligner lederegenskaper, de har pågangsmot og er handlingsorienterte, tålmodige og utholdende.

Med pågangsmotet kommer også en god porsjon stahet, og ifølge forskerne er mange en smule egenrådige.

– Noen mener ildsjeler har en spesiell energi, sier Vestby.

De som får merkelappen ildsjeler er gjerne folk som starter eller involverer seg i flere aktiviteter. Ildsjelene er først og fremst middelaldrende, fra 40 til 60 år. Fordelingen i studien var 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Selv om ildsjelene blir beskrevet, som tålmodige, sta og utholdende, er det likevel ting som kan knekke dem: motvilje fra kommunen, som ofte kan gjøre arbeidet med prosjekter vanskelig med for tungt byråkrati, mangel på faglige og økonomiske støtteordninger og ellers lite samarbeidsvilje. På den andre siden står folk fra nabolaget eller andre medborgere.

På tross av det allerede finnes en frivillighetspolitikk, mener forskerne at hver enkelt kommune må finne sine egne regler og rutiner.

 

Seksjoner: 
Image: 

Engasjerte folk kan være gull for et lokalsamfunn. Men motvilje fra kommunen eller kritikk fra resten av lokalbefolkningen, gjør at ildsjelene lett kan miste motet.

Share: