Doktorerer på danseband

Stavrums doktorgrad er en kvalitativ dybdestudie av dansebandfeltet i Norge. Det er den første norske doktorgradsavhandlingen om dette temaet. Gjennom feltarbeid på dansebandarrangementer, samtaler med dansebandfolk, og dansing og lytting til dansebandmusikk har Stavrum kartlagt aktiviteter, verdier og smaksdistinksjoner i dansebandfeltet.

I sin studie finner Stavrum, som er cand.philol. i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark (2004), at livet på dansebandfestivalene er preget av bestemte verdier og idealer som kommer til uttrykk i et sterkt sosialt fellesskap av dansebandfans og danseglade publikummere. Dansebandlivet er et sosialt liv fylt av latter og glede, der folk feirer det vanlige hverdagslivet gjennom musikk, ord og rituelle handlinger. Det er en typisk folkelig kultur som kommer til syne i dansebandfeltets estetikk og praksis, med klare regler for hva som er tillatt og ikke. Stavrum har også avdekket tydelige skillelinjer innad blant deltakerne i dansebandkulturen, der de danseglade som er mest opptatt av dansefasiliteter og dansegulv utgjør en annen gruppe enn de som først og fremst lytter til musikken, dansebandfansen. Dansebandmusikerne som lager og framfører dansebandmusikk inngår også i det sosiale festivalfellesskapet, og når dansebandmusikken komponeres og formidles, skjer dette i tråd med de sosiale verdiene som gjelder i feltet for øvrig. Videre viser Stavrum også hvordan dansebandmusikerne, i likhet med andre kulturprodusenter, legitimerer sin virksomhet gjennom en kombinasjon av både kunstneriske, idealistiske og økonomiske idealer og motivasjoner.

I tillegg til ny forskning om norsk dansebandkultur i seg selv, er avhandlingen også et bidrag til den generelle kulturforskningen i Norge. Avhandlingen diskuterer typiske motsetninger mellom høy- og lavkultur, fin- og folkelig kultur, og den gir ny kunnskap om kulturdeltakelse og kulturbruk i en del av kulturfeltet som fram til nå ikke har vært gjenstand for mange akademiske studier.

Doktorgradsprosjektet om danseband er finansiert av Høgskolen i Telemark, der Stavrum var ph.d.-stipendiat i perioden 2008-2012. Ph.d.-utdanningen er gjennomført ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen. Stavrum jobber nå som kulturforsker ved Telemarksforsking i Bø.

Seksjoner: 
Image: 

I disse dager disputerer Heidi Stavrum for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Danseglede og hverdagsliv. Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandfeltet».

Share: