Etablerer flere frivillighetssentraler

- Regjeringen støtter opp om frivilligheten som vokser frem nedenfra, og de lokale frivilligsentralene er viktige i så måte. Vi har prioritert etablering av nye frivilligsentraler i kommuner uten et slikt tilbud i dag. Gjennom et mangfold av aktiviteter og tilbud legger frivilligsentralene til rette for at flest mulig skal kunne ta del i frivilligheten, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen.

Kulturdepartementet mottok til sammen 28 søknader om etableringstilskudd i 2014. Totalt har departementet i 2014 fordelt tilskudd til 400 frivilligsentraler i 320 kommuner.

Følgende sentraler får støtte til å starte opp i 2014:

 Østfold               Rømskog frivilligsentral

Hedmark             Frivilligsentralen i Engerdal

Aust-Agder         Valle frivilligsentral

                           Lillesand frivilligsentral

Vest-Agder         Frivilligsentralen Hægebostad

                           Åseral frivilligsentral

Rogaland            Finnøy frivilligsentral

Hordaland          Sveio frivilligsentral

                           Sandviksboder Kystkultursenter (Bergen)

Sogn og Fjordane           

              Gulen frivilligsentral

Nord-Trøndelag

               Meråker frivilligsentral

                           Namdalseid frivilligsentral

Nordland            Andøy frivilligsentral

                           Bø frivilligsentral

Troms                 Bardu frivilligsentral

                           Lyngen frivilligsentral

Finnmark            Tana frivilligsentral

 

 

Seksjoner: 
Image: 

Kulturdepartementet har fordelt tilskudd til etablering av 17 nye frivilligsentraler, fordelt på 11 fylker i 2014. Til sammenligning ble det i 2013 gitt tilskudd til etablering av 9 sentraler.

Share: