• Seniorforsker ved Agderforskning i Kristiansand Kirsti Hjemdahl en av fem som nå søker om å bli Norges nye kunnskapssenter for kulturnæringene. De søker sammen med Hermetikken Næringshage i Vadsø og Universitetet i Tromsø. Hun leder også Regjeringens bransjeutvalg for kulturnæringene. 

    Foto:

    Agderforskning

Fem søkere til kunnskapssenter

15.05.2014 - 11:51
Seksjoner: 

Søkerne er:

  • Agderforskning
  • BI
  • Bergen kommune
  • Høgskolen i Lillehammer
  • Høgskulen i Volda

Kultmag har omtalt denne prosessen i flere omganger, hvor alle sakene ligger ute på Kultmag.no.http://www.kultmag.no/2014/soker-kunnskapssenter-i-fellesskap

Senteret skal være en kunnskapsleverandør som utfører egen forskning, samler inn, bearbeider og analyserer eksisterende kunnskap om kulturnæring og kulturnæringsutvikling, og formidler dette. Målgruppene er kunstnere, kulturnæringer, virkemiddelaktører og politikkutformere. Etableringen av senteret er ett av flere kunnskapstiltak som Kulturdepartementet iverksetter. Et annet er etableringen av forskningsprogrammet i Norges forskningsråd om kultur- og mediesektoren. Kostnadsrammen utgjør 5 mill. kroner i 2014. Det tas sikte på tilsvarende årlig finansiering.

– Senteret vil bidra med kompetansen som skal til for å få kulturvirksomhetene opp å stå, slik at de som vil utvikle næring av kultur kan leve av det. Jeg har store forventninger til at et slikt senter vil bidra til en positiv utvikling for kulturnæringen, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Kulturdepartementet tar sikte på å tildele oppdraget slik at arbeidet med etableringen av senteret kan starte før sommeren.

siste kommentarer