Flere arrangementer i bibliotekene

I alt lånte norske folkebibliotek ut i underkant av 24 millioner bøker, filmer, musikk og andre medier i fjor. Det er 4,7 lån per innbygger, som er en nedgang på 4,3 prosent fra 2012. I gjennomsnitt besøkte hver innbygger folkebiblioteket i overkant av fire ganger i løpet av året.

Folkebibliotekstatistikken for 2013 viser tydelig at bibliotekene merker konkurranse fra nye distribusjonskanaler for audiovisuelle medier. Utlånet av DVD-er og CD-er ved norske folkebibliotek går nå ned. Utlånet av andre medier enn de papirbaserte gikk ned med 8 prosent, til 7 millioner i 2013, mens utlånet av bøker har endret seg lite fra 2012. Det totale bokutlånet viser en liten nedgang på 0,4 prosent, mens utlånet av bøker til barn viser en økning på 1,3 prosent.

I kjølvannet av den nye bibliotekloven som trådte i kraft på nyåret i år, er det nå stadig flere bibliotek som også blir større og mer aktive arrangører, og i fjor var det det totalt 15.000 arrangement, en økning på om lag 10 prosent fra året før. I 2012 var antallet arrangementer i bibliotekene ca. 13 500.  

-Dette er det desidert største innsatsområdet i de prosjektmidlene som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand i Nasjonalbiblioteket. – Dette gjenspeiler en utvikling som vi har sett over flere år, sier han.  

Nasjonalbibliotekets prosjekt- og utviklingsmidler skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet og samtidig ha en verdi utover det enkelte bibliotek. I 2012 delte de ut 12.6 millioner kroner. De andre «søknadsområdene» er Biblioteket som læringsarena, Nye formidlingsmetoder, Tjenesteutvikling, Mangfold og inkludering og Nasjonalbibliotekets digitale tjenester. For 2014 har de delt ut til sammen nærmere 27 millioner til utviklingsprosjekt i bibliotekene. 

Oppkonstruert

Tinnesand mener at debatten om hvorvidt oppblomstringen av litteraturhus i Norge vil stjele offentlige midler og oppmerksomhet fra de tradisjonelle bibliotekene er noe konstruert. 10 år etter at Norge fikk sitt første litteraturhus i Oslo, er det foreløpig bare Bergen og Fredrikstad som har kommet til, mens det har vært planer i Stavanger, Tromsø, Grimstad, Skien, Lillehammer, Odda og Kristiansand. Felles for alle husene er at de skal finansieres gjennom et spleiselag mellom offentlig og privat kapital.

-I de byene hvor det nå er etablert litteraturhus så lever jo disse helt utmerket ved siden av bibliotekene, og det tror jeg vil være mulig i flere av de andre større byene som sysler med tanker om det. Denne interessen har jo også fått bibliotekene til skjerpe og tenke gjennom sin rolle, så langt på vei mener jeg det har vært positivt, sier han.  

Samtidig har antall bibliotekavdelinger i løpet av de siste årene sunket fra 951 i 2002 til 744 i 2011. Fra før planlegges det også rundt 40 kulturhus i Norge til en pris av nærmere 14. milliarder kroner. Litteraturhusene i Oslo, Bergen og Fredrikstad har i varierende grad fått offentlig, statlig støtte gjennom Kulturrådet, i tillegg til midlene fra fylke og kommune. Ingen av dem hadde heller latt seg realisere uten betydelige bidrar fra private aktører. 

.  

 

 

Seksjoner: 
Image: 

Utlånet av bøker er stabilt, mens utlånet av musikk og film går ned, viser bibliotekstatistikken for 2013. Og antall arrangement har steget med 10 prosent fra året før.

Share: