• - Fremover har vi en ambisjon om å være den tilbyderen som kan levere den mest aktuelle kulturleder-utdannelsen i Norge for hele kultursektoren, sier Inger Birkeland, førsteamanuensis og fagkoordinator for det nye studiet på Høgskolen i Telemark.

     

     

     

    Foto:

    Inger Gjone Sildnes.

Flere vil studere kultur-ledelse

24.03.2014 - 12:46
Seksjoner: 

Av: Caroline M. Svendsen

Men kulturstudier i seg selv er ikke noe nytt. Det som har endret seg er hva studieretningen faktisk innebærer. Dagens kulturstudier er nemlig gjerne mer praktisk orienterte og hører til blant de nyere utdannelsene. Denne studieretningen må heller ikke forveksles med de klassisk orienterte estetiske og teoretiske utdannelser som  kunsthistorie og litteraturvitenskap. Noen kulturstudier tilbys også som en del av kommunikasjons-utdannelser eller innen sosiologi og sosialantropologi. Slike studieretninger tilbys gjerne på universitetene, mens det er i stor grad høyskolene som tilbyr de nye og mer praktisk rettede kulturstudiene.

Allerede nå er det mulig å ta en Bachelor eller Mastergrad innen kulturledelse eller kulturstudiene på flere høyskoler, der iblant BI, men studieretningen tilbys også blant annet ved Universitetet i Agder, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Lillehammer. (Se matrise.)

Mest erfaring

Høgskolen i Telemark er det studiestedet som har tilbudt kulturstudier lengst, primært rettet mot offentlig kulturforvaltning. I 2015 har kulturstudiet ved Høgskolen i Telemark 40 års jubileum. Det er ti år siden studiet ble revidert sist, samtidig har kultursektoren endret seg drastisk på disse årene.

- Vi ser at studentene i større grad er avhengig av å skape sin egen jobb i privat sektor, men offentlig sektor er fortsatt viktig som arbeidsgiver, forklarer førsteamanuensis Inger Birkeland, fagkoordinator for det nye studiet. Det inneholder fortsatt mye kulturfag, men legger mye større vekt på økonomi, markedsføring, kulturprosjektledelse og retter seg nok slik mer mot privat sektor enn før. Birkeland påpeker at siden høgskolen har tilbudt kulturstudier i snart 40 år, sitter det allerede mange i ledende posisjoner i kulturlivet i dag som har sin studiebakgrunn fra Høgskolen i Telemark I Bø.

- Fremover har vi en ambisjon om å være den tilbyderen som kan levere den mest aktuelle kulturleder-utdannelsen i Norge for hele kultursektoren, sier Inger Birkeland.

Mer konkurranse

Men mye tyder på at Høgskolen i Telemark vil få hard konkurranse siden Nordisk Institutt for scene og Studio (NISS), Westerdals og Norges Informasjons Teknologiske Høgskole (NITH) etter planen slås sammen fra juli i år under navnet Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology. Til sammen vil den nye skolen få rundt 1600 – 1700 elever.

- Vi ønsker å utvide vårt tilbud innen kulturledelse og kreative næringer og vil opprette et fakultet innen management og kreative næringer sier rektor Tom Kvisle ved Westerdals. Han legger ikke skjul på at den nye skolens ambisjon på sikt er å bli den største tilbyderen innenfor segmentet kulturledelse og kreative næringer. Frem til i dag har alle de tre høyskolene utmerket seg innen sine spesifikke fagområder. Dagens faglighet og pedagogikk føres videre i den nye høyskolen, og alle studieløpene vil være profesjonsrettet.

Westerdals har i noen år tilbudt Lederprogrammet LISM - dette er et halvt års lederprogram for ledere inne kreative og kunnskapsbaserte bedrifter og institusjoner. Her er det vanligvis 10 -14 deltakere. Det nye  fakultetet vil ha en profil innen ledelse, prosjektledelse og prosessledelse og vil allerede i høst tilby Bachelorgrad i prosjektledelse innen kultur-og kreative næringer med cirka 25-30 studenter. Videre vil Westerdals i 2015 tilby Mastergrad i Creative Management og Mastergrad i Innovation Management. Disse studiene vil ta opp 15-20 studenter per år, sier Kvisle.

Også hos NISS bekreftes det at ambisjonene er høye.

- Vi har absolutt et ønske om å bli store innenfor kulturledelse, forteller Alise Suhrland, dagens faglige leder for prosjektledelse kultur ved NISS. Hun bekrefter at de hos NISS opplever den kommende fusjonen som noe positivt og spennende.

- Jeg tror det planlagte nye ledelsesfakultet vil styrke også våre typer utdanninger, sier hun. Suhrland understreker samtidig at det fortsatt jobbes med detaljene rundt fusjonen.

 

Undervisningssted Bachelorgrad Mastergrad/PhD Moduler/påbygging

Universitetet

i Agder (Tidligere kjent som

Høgskolen i Agder)

Nei

Erfaringsbasert spesialisering i kulturledelse

Minimum 2 års relevant

erfaring, deltid, samlingsbasert

 

Høgskolen i Telemark

Høsten 2014:

Ny Bachelor i kulturledelse

Kulturstudier som mastergrad. (har også mulighet til å ta det på Phd-nivå.  

Høgskolen i Oslo og Akershus

Nei Nei Ett-årstudieum i kulturledelse
Høgskolen i Lillehammer Bachelor i kulturprosjekt-ledelse Nei Årsstudium i kulturprosjektledelse

BI

Bachelor i kultur og ledelse Nei Nei

Fra juli 2014:

Westerdals/NISS Norsk Institutt for Scene og Studio

BA i prosjektledelse inne kultur og kreative næringer. Oppretter nytt ledelses /management fakultet MA i Creative Management ig MA i Innovation Management fra høsten 2015.   

 

 

siste kommentarer