Fordeler 4,9 kulturnæringsmillioner

Støtteordningen, som trådte i kraft i fjor, skal styrke kulturnæringsaktører gjennom ulike former for samlokalisering og nettverk. Det kom inn 85 søknader til søknadsfristen. Om lag 25 prosent av søkerne fikk støtte på mellom 100 000 og 425 000 kroner.

De 21 prosjektene som fikk støtte hører hjemme i ni ulike fylker: Oppland (2), Buskerud (2), Hordaland (2), Rogaland (2), Troms (2), Oslo (8), Sør-Trøndelag, Telemark og Østfold (alle 1). Fem av prosjektene har hele landet som arbeidsområde. I tillegg til Kulturrådets vanlige ansvarsfelt som kunst og kulturvern, ble det også gitt støtte til prosjekter innenfor dataspill, mote og film.

- Det var ei vanskelig prioritering mellom mange gode søknader, sier seniorrådgiver Per Olav Torgnesskar i Kulturrådet. - Dette er det andre året vi lyser ut midlene til kulturnæringer, og det er tydelig at kunnskapen om hva man kan søke om på ordningen har blitt større.

Prosjektene som har fått støtte favner vidt og inkluderer blant annet et motenettverk i Oslo, en mentorordning for kunstnere i Telemark og et filmverft i Tromsø. Nettverket Spillmakerlauget i Bergen fikk 425 000 kroner i støtte for å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for spillutvikling. Målet er at kompetansesenteret skal være en ressurs for næringen og løfte den opp til et bærekraftig  nivå.

I vurderingen har Kulturrådet lagt særlig vekt på at prosjektene har overføringsverdi, bredde i finansieringen og at tilskuddet skal finansiere konkrete aktiviteter i en avgrenset tidsperiode.

Seksjoner: 

21 prosjekter innenfor kulturnæringene er blitt tildelt til sammen 4,9 millioner kroner fra Norsk Kulturråd.

Share: