• Den iranske sangeren Marjan Vahdat har samarbeidet med Safemuse.&nbsp;</p>

    Foto:

    Hjemmesiden.

Fribyordning for musikere tar form

18.03.2014 - 14:55
Seksjoner: 

Det var i 2011 at Musikernes fellesorganisasjon (MFO) begynte å utrede muligheten for å etablere en fribyordning på musikkområdet etter inspirasjon av fribyordningen for forfulgte forfattere/skribenter, som har eksistert i Norge siden 1995. De fikk da et prosjekttilskudd på 300 000 kroner fra Kulturdepartementet, men fikk nylig avslag på ytterligere støtte, blant annet til drift av en ny organisasjon.

- Etableringen har tatt mye lenger tid enn jeg hadde trodde, sier prosjektleder Jan Lothe Eriksen, tidligere nesteleder i Norsk Musikerforbund. - Det er til dels kompliserte prosesser. En ting er å få på plass en organisasjon med et lite sekretariat, men vi skal også ha på plass det formelle vis a vis vi Justisdepartementet. Det står mange musikere i kø der ute som venter på å få en frihavn, sier han.  

Prosjektet har fått navnet SafeMUSE – Safe Music havens Initiative. Internasjonalt har Lothe Eriksen drevet og frontet arbeidet blant annet i samarbeid med Freemuse - The World Forum on Music and Censorship.

For ordfører i Harstad, Marianne Bremnes (Ap), var det helt naturlig at de grep muligheten om bli friby for musikere, selv om organisasjonen ennå ikke er på plass:

- Harstad er en by med mange profesjonelle musikere, blant annet gjennom landsdels-musikerordningen, Forsvaret pluss mange frilansere, vi har festspillene og generelt et oppegående kulturliv, så for oss var dette helt naturlig, sier hun. - Dette er også en fin måte å markere det på. Samtidig må jeg si at av og til er det godt for lokalpolitikere å løfte blikket utover, sier hun.

Avgjørelsen var gjort på to dager med konsensus fra alle de politiske partiene og sterk støtte fra musikermiljøet. At de da konkurrerte med Stockholm og København ar en fjær i hatten for ordføreren.

-For oss er det nå viktig at oppholdet blir givende for alle parter, hvor musikeren blir integrert og får relevante oppgaver. Så langt har vi fått mye god respons i byen. Jeg tror også dette kan være positivt profilerende for Harstad på flere måter, sier hun.

Verstingliste

Det er, som med litteratur, spesielt i land og regioner med totalitære og fundamentalistiske regimer at behovet er størst. Her er det også minst ytringsfrihet, men Lothe Eriksen tror ikke nødvendigvis at behovet for fribyer er større for musikere enn for forfattere.

Ved siden av "uønskede" politiske tekster, kan musikere bli forfulgt på grunn av rent musikalske uttrykk, gjerne knyttet til tradisjoner eller folkegrupper. Andre ganger kan det være særskilte musikalske sjangere eller språk i tekstene som kan føre til reaksjoner fra myndigheter eller andre. Det er således ikke noen prinsipiell forskjell på beskyttelsesbehovet for kunstnere på litteraturområdet og musikkområdet.

For å få en oversikt over hvor omfattende problemet er monitorer og dokumenterer Freemuse fortløpende brudd på ytringsfriheten. En "verstingliste" fra 2012 dokumenterer tilsammen 173 brudd fra 32 land fordelt på åtte kategorier - truet, angrepet, bortført, drept, forfulgt, fengslet og sensurert.  "Forvaring" er størst med 84 rapporterte tilfeller (blant annet 15 i Tyrkia), med sensur som nummer to og som forekommer i flest land. De har talt opp seks mord (3 i Colombia).

Arbeidet frem til nå er blitt gjort i dialog med ICORN (International Cities of Refuge Network) og foreløpig med støtte fra MFOs Vederlagsfond, LOs Kulturutvalg, NOPA, Kulturkontakt Nord, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Andre partnere er SKAP (Svenska Kompositörer av Populärmusik), RFoD (Riksförbund för Folkmusik och Dans, Sverige) og Soumen Muusikkojen Liitto (Finsk musikerforbund med 3.300 medlemmer). 

Ikke copy-paste

Selv om ICORN har vært en sentral inspirasjonskilde, er Lothe Eriksen klar på at man ikke bare kan foreta en direkte kopiering av deres organisasjon. ICORN, som har sekretariat i Stavanger og ledes av nordmannen Helge Lunde, ble opprinnelige organisert som en fribyordning i 1995 etter et initiativ fra Salman Rushdie og det internasjonale forfatterparlamentet (IPW). Etter store økonomiske problemer for IPW, ble friby Stavanger i 2005 utfordret til å lede arbeidet med å etablere en ny fribyordning. Slik så ICORN (International Cities of Refuge Network) dagens lys i 2006.

Norge har nå flest byer med 12 (se hele listen lenger ned). ICORN er i sterk vekst og runder 40 medlemsbyer i 2013. Så langt har ca 100 forfulgte forfattere funnet trygg havn i en ICORN-by. Behovet øker; per 1 juli hadde ICORN mottatt like mange søknader fra forfulgte forfattere som de fikk inn i hele 2012. 

-Mens det først primært var skjønnlitterære forfattere som ble omfattet av ordningen, er i dag så vel journalister, bloggere, redaktører, oversettere, cartoonists, sakprosaforfattere, dramatikere, singer/songwriters og forleggere fribyforfattere, sier direktør i ICORN, Helge Lunde.

Fra 2001 er fribyordningen i Norge støttet av Utenriksdepartementet med 100.000 per friby i året. De norske fribyene utgjør et unntak fra standard ICORN-modell, ved at forfatterne kommer inn som kvoteflyktninger. Økonomisk betyr det at det er mye billigere å drive dette i Norge fordi basisutgifter til bolig og livsopphold er dekket av Staten, slik «vanlige» flyktninger blir finansiert.

Omdømme

-For oss er det viktig at dette blir tilpasset musikkområdet både i forhold til nettverk ut i verden mot søkere, og i forhold til det lokale og regionale musikkmiljøet, sier Lothe Eriksen.  

I de opprinnelige planene skulle et pilotprosjekt vært gjennomført fra juli 2012 til juli i fjor, hvor en egen organisasjon skulle ha vært etablert fra samme tidspunkt. Hvor stort beløp de trenger for å drifte et sekretariat er ikke klart. Som for forfattere dekker vertsbyen bo og oppholdsutgiftene. Når fribyoppholdet avsluttes håper Lothe Eriksen at vedkommende musiker er integrert i det norske samfunnet som andre flyktninger.

I tillegg til Harstad har Haugesund inngått en intensjonsavtale med prosjektet, og Lothe Eriksen har dialog med flere nordiske byer, men utfordringen deres er økonomi. Da han nylig presenterte opplegget for European Music Council, som organiserer europeiske musikkorganisasjoner, var responsen overveldende. Dessuten tror han omdømmebyggingen og effekten en slik status kan gi er betydelig.

- Jeg tror man kan oppnå mye politisk og kulturelle velvilje, kall det gjerne kulturell kapital, ved å bli friby, sier han.  

Norske fribyer for forfulgte forfattere

By Oppstart år Antall forfattere
Stavanger     1996          8, nåværende forfatter fra Afghanistan
Kristiansand     1999  4, nåværende forfatter fra Eritrea
Oslo      2001  4, nåværende forfatter fra Iransk Kurdistan
Trondheim  2004    3, nåværende forfatter fra Iran
Tromsø     2005  3, nåværende forfatter fra Bangladesh
Molde  2005   3, nåværende forfatter fra Etiopia
Skien   2007       2, nåværende forfatter fra Somalia
 Bergen      2007  3, nåværende forfatter fra Egypt
Lillehammer     2008  1, nåværende forfatter fra Vietnam
Haugesund   2010  Nåværende forfatter fra Russland
Drøbak 2010 2, nåværende forfatter fra Syria
2012     Nåværende forfatter fra Etiopia

Kilde: ICORN

                                                                                                                                               

                                                                        

                                                                           

                                                                                     

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

siste kommentarer