• De fleste får jobb etter endt musiker-utdannelse. 

  Foto:

  Musikkhøyskolen

Godt arbeidsmarked for nyutdannede musikk-kandidater

28.04.2014 - 12:59
Seksjoner: 

Det fremgår av en NIFU-rapport som har kartlagt på studenter og kandidater i utøvende musikkutdanning, laget på oppdrag fra Musikkhøgskolen og syv andre institusjoner tilbyr masterutdanning i utøvende musikk. Dette er en høy andel sammenlignet med hva som er vanlig i arbeidsmarkedet generelt og for nyutdannede spesielt. For enkelte gir frilansarbeid en ønsket fleksibilitet mens andre ønsker en mer stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Rundt en firedel hadde hovedsakelig hatt fast stilling og i underkant av en femdel hadde hovedsakelig arbeidet i midlertidig stilling(er) det første året etter endt utdanning, skriver NIFU.

Syv av ti er fornøyde med musikkutdanningens relevans for arbeidslivet. Musikkutdanningen oppleves som like arbeidslivsrelevant som andre masterutdanninger. Faktisk vurderer musikkandidatene arbeidslivsrelevansen som høyere enn andre mastere i humanistiske og estetiske fag.

Nesten halvparten av kandidatene har tatt sin lavere grads musikkutdanning ved Norges musikkhøgskole, mens alle de andre lærestedene har forholdsvis små kull med kandidater.

Musikk-kandidatene har gjennomgående, med enkelte unntak, en positiv vurdering av den utdanningen de har tatt. I tillegg er de fleste fornøyd med lærestedet.

Kandidatene ble også spurt om de ville tatt samme utdanning om igjen. For lavere grads musikkutdanning sin del, svarer nær åtte av ti at de ville tatt samme utdanning igjen, enten på samme lærested eller et annet lærested. Tilsvarende andel for høyere grad er 83 prosent.

Foreldre med høyere utdanning

Analyser av bakgrunnsvariabler viste at en relativt stor andel av musikk-kandidatene har foreldre med høyere utdanning (70 prosent har en far med høyere utdanning og 67 prosent har en mor med høyere utdanning), sammenliknet med andre høyere grads kandidater. Ca. én av ti har foreldre som selv har en musikkutdanning.

Utøvende og skapende musikk er et forholdsvis lite fagfelt. Årlig er det ifølge Database for høyere utdanning (DBH) i underkant av 1500 studenter som tar utdanning innen det fagfeltet, og totalt sett utgjør dette mindre enn 1 prosent av alle studenter. Men det er likevel forholdsvis mange institusjoner som tilbyr utdanning innenfor fagfeltet, og de tilbyr mange små programmer av forskjellig lengde.

De musikkutdanningsinstitusjonene som var med i undersøkelsen var i tillegg til Norges musikkhøgskole:

 • Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø
 • Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen
 • Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger
 • Institutt for musikk ved Universitetet i Agder
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Kunsthøgskolen i Oslo/Operahøgskolen

siste kommentarer