• Kennstuguteatret er er ett av teatrene som får økonomisk støtte av Norske Teaterråd. Det er skrevet et eget stykke for Kvennstuguteatret av Hogne Moe, leder for Prøysensenteret, basert på Alf Prøysens tekster og melodier. 

    Foto:

    Kvennstuguteatret

Gransker Norsk Teaterråd

09.04.2014 - 14:17
Seksjoner: 

Kulturdepartementet vil ha en tettere oppfølging av Norsk teaterråd etter mangel på  overholdelse av rapporteringsfrister, skriver de i en pressemelding.  

Norsk teaterråd har på forespørsel fra departementet foreslått interne tiltak for å bedre situasjonen. Departementet ser i tillegg behov for en ekstern gjennomgang av regnskapsførsel og rutiner for viderefordeling av statlige midler.

- Ryddighet er viktig for tilliten mellom myndighetene og aktørene i frivillig sektor. Jeg må være sikker på at statlige midler blir brukt på en god måte. I dette tilfellet ønsker jeg en ekstern gjennomgang for å være trygg på at Norsk teaterråd kan dokumentere at statlige midler blir håndtert i tråd med vilkårene som er satt, sier kulturminister Thorhild Widvey i en kommentar. 

Norsk teaterråd er paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner som driver med amatørteater i Norge. Organisasjonen har et sekretariat med fem ansatte i Oslo.

Norsk teaterråd mottar årlig omkring 30 millioner kroner i statlige midler hvorav det meste blir  fordelt videre:

- 15,6 millioner kroner, der om lag halvparten fordeles til medlemsorganisasjonene, mens restbeløpet dekker sentrale tiltak og drift.

- 11,6 millioner kroner til Frifond teater: Midlene lyses ut og teatergrupper for barn og unge kan søke til lokal aktivitet

- 3,6 millioner kroner til en tilskuddsordning for historiske spel/friluftsspel.

siste kommentarer