• BI og professor Ann-Britt Gran hadde ikke grunnlag for å klage på avgjørelsen om at Høyskolen i Lillehammer får oppdraget med å lage Norges første nasjonale senter for kulturnæringen.

    Foto:

    BI. 

Ingen klage på avgjørelse om kunnskapssenter

12.08.2014 - 13:27
Seksjoner: 

-Det er kun mulig å klage på slike offentlige anskaffelser hvis det foreligger formelle feil i saksgangen. Det gjorde det ikke. At vi er uenige i avgjørelsen, at vi mener senteret burde ligge hos en handels-høyskole og i Oslo, og at vi synes det beste miljøet burde vunnet (BI vant jo på kompetansemålene), er ingen klagegrunn, sier professor Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI.

Hun mener at det burde vært forhandlinger på et så stort oppdrag når tilbudene forelå.

-Men siden det i utlysningen stod at det IKKE skulle være forhandlinger, så var det heller ikke et argument. Departementet ønsket åpenbart mer praksisforankring og mange flere miljøer inn i senteret, enn det BI hadde foreslått, men dette kunne man selvsagt ha forhandlet seg frem til, sier hun.

Det var i begynnelsen av juli at Torhild Widvey bekreftet overfor Kultmag at Kulturdepartementet  hadde valgt Høgskolen i Lillehammer til å drive Norges nye nasjonale senter for kulturnæringen. I begynnelsen av august besøkte kulturminister Thorhild Widvey høgskolen hvor hun hilste på prosjektleder for det nye senteret, Tone Haraldsen, som til daglig er dekan ved avdeling for samfunnsvitenskap og førsteamanuensis i samfunnsgeograf ved Høyskolen. Widvey besøkte også  Fabrikken kulturnæringssenter.

Ut over BI (blant annet i samarbeid med Telemarkforskning i Bø) og Høgskolen i Lillehammer var de andre søkerne Agderforskning, Bergen kommune og Høgskulen i Volda. BI var regnet som en favoritt, og til Klassekampen uttalte professor Gran at hun var veldig skuffet over avgjørelsen og signaliserte samtidig at de ville vurderer å sende en klage. I departementets vurdering scoret BI høyest på kompetanse, men Høgskolen i Lillehammer hadde den beste forståelsen av oppdraget slik det var formulert i utlysningsteksten. Klagefristen utløp 11. juli. Statsråden sa samtidig at en kontrakt vil signeres primo august forutsatt at det ikke kom inn noen klage.

Samarbeid

Som daværende ansatt ved Østlandsforskning var Tone Haraldsen den første forskeren som kartla kreative næringer i Norge for Kulturdepartementet i 2004, men de senere årene har professor Anne-Britt Gran ved BI vært den fremste kunnskapsleverandøren i feltet til offentlig sektor gjennom analyseselskapet Opinion Perduco. Hun har blant annet vært faglig ansvarlig for den årlige rapporten «Status» i regi av Arts & Business.

I det nye senteret vil Haraldsen dra veksler på et stort nasjonalt og internasjonalt miljø, som i tillegg til Lillehammer kunnskapspark og Østlandsforskning, inkluderer Uppsala Universitet i Sverige (Dominic Power), Universitetet i Barcelona, Vista analyse, Norske festivaler, Intro-fondet Tromsø, Ramsalt lab (virtuell infrastruktur) og Snøhetta brand-design.

Til Kultmag uttalte hun at det er gjort mye god forskning opp gjennom årene, som de kommer til å bygge på. Hun ønsker også å gå i en dialog med konkurrentene i anbudskonkurransen og kartlegge hva  som kan videreføres fra Arts & Business, som vil bli avviklet i sin nåværende form fra nyttår. Arts & Business ble etablert som Forum for kultur og næringsliv i 2001. I søknadsprosessen forsøkte de å få til et samarbeid med miljøet på Lillehammer.

Det nye kunnskapssenteret for kulturnæringene skal ikke dele ut støtte til ulike tiltak. Den oppgaven vil fortsatt ligge hos Kulturrådet og Innovasjon Norge. Utlysningen for det nye senteret gjelder for perioden 2014–2018 og har en økonomisk ramme på 5 millioner per år.

 

 

siste kommentarer