Kulturapp rett i lomma

Forskere på Sintef i Trondheim tror imidlertid at den nye app-teknologien kan være med på å endre kulturvanene våre. Iallfall var responsen bra da forsker Jacqueline Floch nylig møtte folk på stand under Forskningsdagene,

-Vi ble godt besøkt av nysgjerrige unger, eldre og familier som ville se og høre mer om appen «Stedr», forteller hun til Sintef.

Stedr gir deg spennende historier om kulturminner i din egen by – rett i bukselomma. Den gjør det også mulig for deg og meg å laste opp egne historier knyttet til kultur, arkitektur, historie og musikk, og er utviklet av Sintef i samarbeid med studenter ved NTNU.

Appen er utviklet i EU-prosjektet Tag Cloud, som blant annet jobber med persontilpasset formidling på kulturfronten (se faktaboks). I EU mener beslutningstakerne at kulturarven burde engasjere flere enn den gjør i dag. De ønsker en politikk som skal få flere oppmerksomme på arven sin. Tanken bak prosjektet er at det både skal skape samhold og øke evnen til å forstå hverandre, forklarer Floch.

Etter hvert skal appen også komme opp med forslag til brukeren, i likhet med løsninger som nå finnes på Amazon.

– Vi ser at kulturminner og historier om egen by engasjerer – også de yngste, særlig når historiene er tilgjengelige gjennom en app på telefonen, sier forskeren til Sintef.

Appen er knyttet opp mot utallige fortellinger om alt fra historie til kunst, arkitektur, musikk og mye mer. Og fortellingene handler like mye om nåtida som om fortida. Men det som kanskje engasjerer ungdom like mye, er at de selv kan bidra gjennom å laste opp egne bidrag.

Å koble til fortellinger relatert til musikk eller konserter, er også mulig.

Appen kommuniserer for eksempel med SoundCloud, forteller Floch, som henter fram en lydfil hun selv lastet opp da 8000 korpsmusikanter spilte den uoffisielle bysangen Nidelven Stille og vakker du er midt i Trondheim i sommer.

Seksjoner: 
Image: 

Når var du sist på museum, på kunstutstilling eller hørte på et historisk foredrag? Er svaret på dette «lenge siden», så er du ikke alene.

Share: