• NHO Reiseliv og administrerende direktør Kristin Krohn Devold har etter et halvt år fått plass i Bransjerådet for kulturnæringene sammen med LO og LO-sekretær Reneè Rasmussen. Begge reagerte da de ikke ble spurt om delta. 

    Foto:

    NHO Reiseliv

Kulturdepartementet gjør helomvending

07.03.2014 - 14:40
Seksjoner: 

Bransjerådet, som ledes av dr. art og seniorforsker ved Agderforskning Kirsti Hjemdahl, ble nedsatt i i slutten av mai og hadde opprinnelig 16 representanter, nå er de 18 (se oversikten på kultmag.no). Rådet, som så langt har hatt en samling, skal være et årlig treffpunkt der representanter for kulturnæringene og ble nedsatt i kjølvannet av handlingsplanen "Fra gründer til kulturbedrift", som den rød-grønne regjeringen fremla i mai ifjor.

I utvalget fikk hovedkonkurrenten til NHO Reiseliv, Hovedorganisasjonen Virke, plass gjennom direktør for reiseliv, Hilde Charlotte Solheim. Etter at det ble kjent at hverken LO eller NHO Reiseliv hadde fått plass, skrev begge organisasjonene brev, hvor de på forskjellige måte argumenterte for sitt kandidatur. I brevet fra NHO Reiseliv, undertegnet av nytilsatt direktør i NHO Reiseliv, tidligere Høyre-statsråd Kristin Krohn Devold, stod det at "vi regner med at det er glipp at vi ikke er spurt". NHO måtte hevende seg til departementet to ganger, senest 16. januar i år.

Virke har de senere årene markert seg som en aktiv og tydelig aktør innenfor reiselivsbransjen, og profilert seg med å koble et fremtidig reiseliv opp mot flere andre næringer som kultur og opplevelsesbransjen. 

Begge hevendelsene ble i likelydende svar avvist fra departementet, men i begynnelsen av februar ble det klart at både LO og NHO Reiseliv nå får plass i rådet.  

NHO reiseliv reagerer slik:

«NHO Reiseliv omfatter i dag de fleste av landets hoteller, de største opplevelsesbedriftene, og en rekke større kulturarrangementer. Kultur og idrettseventer er et viktig satsingdområde for oss som landets klart største reiselivsorganisasjon. Vi har også egne ansatte og bransjeforum som ivaretar kontakten direkte med bedriftene i denne nisjen. At den nye Regjeringen anerkjenner vår rolle i dette er naturlig, og svært positivt», skriver administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, i en e-post til Kultmag.

NHO Reiseliv er Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjonen innen norsk reiseliv med over 2500 medlemmer. 

Også LO er fornøyd.

-Dette synes vi er positivt, og regner med at vi har mye å bidra med. Vi organiserer både kunst og kulturarbeidere og de som arbeider i reiselivssektoren. Vi derfor veldig opptatt av mulighetene til å skape gode arbeidsplasser innenfor disse næringene, sier LO-sekretær Reneé Rasmussen til Kultmag.  

I en e-post til Kultmag skriver kulturminister Thorhild Widvey:

«Vi ønsker å få de to organisasjonenes perspektiver inn i rådets arbeid og vurderinger. Begge organisasjoner viser interesse for utviklingen av kulturnæringene i Norge og jeg tror de kan komme med viktige bidrag til rådet. Derfor har vi invitert de til å være med. Det innebærer ikke at andre medlemmer går ut av rådet».

Bransjerådet for kulturnæringene:

 
Navn                Profesjon     Bedrift/institusjon
Kirsti Hjemdahl, leder, Kr.Sand   Seniorforsker      Agderforskning
Arnfinn Bjerkestrand, Oslo   2. nestleder i Kulturrådet  
Ragnhild Dalheim Eriksen, Kautokeino 

Tidligere leder for Riddu Riððu festivalen

 
Bård Flikke, Trondheim         Partner og prosjektleder    Trondheim Kultur & Næring 
Gro Caroline Flølo, Stryn     Kreativ leder      Designhuset Farmhouse
Ante Giskeødegaard, Ålesund    Daglig leder      Momentium
Sigrid Hilsen, Drammen     Næringsutvikling        Papirbredden Innovasjon
Jan Fredrik Karlsen, Oslo        Manager       Eget selskap
Gry Isabell Sannes Knutsen, Stavanger Konsulent    Ipark
Lars Leegaard Marøy, Bergen   Daglig leder        Filmfondet FUZZ
Bjørn Nørstegård, Lillehammer            Konsulent      Lillehammer kunnskapspark 
Hilde Charlotte Solheim, Oslo  Reiselivsdirektør     Virke
Steinar Sørlie, Åmot      Partner       Åmot Operagard, Sogn og Fjordane  
Jørgen Tharaldsen, Oslo          Spillutvikler        Artplant
Arne-Wilhelm Theodorsen, Tromsø  Daglig leder     Introfondet,Tromsø
Maria Utsi, Vadsø       Tidligere leder     Varangerfestivalen
Reneé Rasmussen  Sekretær     LO
Kristin Krohn Devold    Administrerende direktør   NHO Reiseliv

 

 

 

 

 

siste kommentarer