• Direktør Anne Aasheim i Norsk Kulturråd innfører nå en rekke nye søknadsfrister.  

    Foto:

    Kulturrådet

Kulturrådet endrer søknadsfrister

16.05.2014 - 13:37
Seksjoner: 

Endringene er som følger: 

Arrangørstøtte scenekunst

Endring: Én frist i året, i juni, for programmering for påfølgende år

Ordningen for arrangørstøtte scenekunst får nå bare én søknadsfrist i året, i juni. Til søknadsfristen 3. juni 2014 kl 13 kan det søkes om midler for programmering i 2015 og videre framover.

Støtte til musikkensembler

Endring: Søknadsfristen flyttes fra juni til september

Kulturrådet har fått tilbakemelding om at den tidlige fristen i juni har gjort det vanskelig å lage realistiske planer for virksomhet over et halvt år frem i tid. Flytting av fristen vil også gi en saksbehandlingstid som er mer i tråd med Kulturrådets generelle retningslinjer. Denne fristen sammenfaller nå med fristen for festivalstøtten hvor begge ordningene har én søknadsfrist i året.

Andre formål og Prosjektstøtte barn og unge

Endring: Ordningene får 2 søknadsfrister i året, i mars og september

Ordningene har tidligere hatt 4 søknadsfrister i året. Fra og med 2015 vil disse ordningene ha 2 søknadsfrister i året – i mars og september. Gjenstående søknadsfrister i 2014 – 3. juni kl 13 og 2. september kl 13 – består.

Innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrift

Endring: Søkere til innkjøpsordningen for allmenne kulturtidsskrift kan nå også søke produksjonsstøtte dersom tidsskriftet oppfyller kravene til denne ordningen.

Kulturrådet har tidligere kunnet overføre søknader om innkjøpsstøtte til vurdering under produksjonsstøtteordningen for allmenne kulturtidsskrift dersom det gis avslag på søknaden om innkjøpsstøtte. Pga. den nye elektroniske søknadsportalen er ikke dette lenger teknisk mulig. Det er anledning til å søke om produksjonsstøtte selv om svar på søknad om innkjøpsstøtte ikke foreligger. Det vil ikke lenger overføres søknader mellom disse ordningene, søker må sende inn to søknader for å bli vurdert for støtte fra begge ordningene.

 

siste kommentarer