• Leder av Kulturrådet Yngve Slettholm retter en bredside mot regjeringens kulturpolitikk. 

    Foto:

    Kulturrådet

Langer ut mot Widvey

13.03.2014 - 09:50
Seksjoner: 

Det er i et stor intervju i Klassekampen at Slettholm utdyper det han skrev i en kronikk i Aftenposten igår. Slettholm er medlem av Krf og var statssekretær i den forrige borgerlige regjeringen til Kjell Magne Bondevik. Slettholm, som til daglig er direktør i opphavsrettsorganisasjonen Kopinor, ble utnevnt som leder av Kulturrådet av tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt for to år siden. 

Han mener endringene i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst, er i strid med regjeringsplattformen.

- Det var et skritt i feil retning, i kontrast til det som står i regjeringserklæringen om at det frie feltet skal prioriteres fremover. Vi har klare forventninger til et kulturbudsjett som tar dette på alvor, sier han til Klassekampen.

Etter det Kultmag kjenner til er det flere som har etterlyst en mer offensiv holdning fra Kulturrådet både i forhold til den varslede gjennomgangen av rådet, men ikke minst til kuttene på 54 millioner kroner. Kuttene har blant annet gått utover innkjøpsordningen for bøker, noe som har satt bok-Norge i harnisk. Slettholm mener regjeringen nå svikter sine egne målsettinger. Han mener også at den påståtte frihetsreformen er en reform uten innhold. I kronikken i Aftenposten skriver han at regjringen vikster sine egene målsettinger om å prioritere det frie feltet og frilansere. At regjeringen overførte kor-støtten til Kor-Vest og Det norske solistkor ved å ta penger fra Kulturrådet har han liten sans for.  

- Når dettev samtidig ledsages av kutt, så bli det en relativt illusorisk frihet. Vi vil ikke kunne ta penger fra et område som har et stort udekket behov og gi til et annet som har et like stort behov. Det er ikke en konstruktiv tilnærming, sier han.   

Kulturminister Widvey er for tiden på budsjettkonferanse, men sier at Selttholm har noen gode peonger som hun vil ta med seg videre. I dette arbeidet er det helt naturlig at man også ser på departementets rolle. Hun vil også avvente utredningen av Kulturrådet som nå er i gang.   

siste kommentarer