Medlemsflukt på sangens vinger

31.01.2014 - 09:00
Seksjoner: 

I forrige uke kunne Ukeavisen ledelse/Kultmag avsløre en rekke forhold omkring elendig økonomistyring, store underskudd og bitter personstrid i Norges Korforbund, landets nest største frivillige musikkorganisasjon. På et ekstraordinært landsmøte søndag 19. januar ble hele styret kastet. Her skulle de også ha behandlet en intern granskningsrapport som det tidligere styret hadde utarbeidet, men landsmøtet ville ikke behandle rapporten. Norges Korforbund, som organiserer 33.000 korsangere over hele Norge, mottar nesten halvparten av inntektene – over 12 millioner kroner i året – fra det offentlige.

Nå begynner det å murre i rekkene.

«Ser frem til granskning»

I et brev sendt til medlemmene i Norges Korforbund Sunnmøre som Kultmag har fått tak i, skriver styreleder Berit Solhjem blant annet at «sett i lys av Norges Korforbund sine etiske retningslinjer, vedtekter og lover kan vi som representerer NK Sunnmøre ikkje gjere anna enn oppmode kora til å holde kontingenten tilbake til ein får meir informasjon og betre oversikt over situasjonen Norges Korforbund er i». NK Sunnmøre organiserer til sammen 56 kor.

– Vi ser frem til en gransking. Det som har kommet frem er såpass alvorlig at medlemmene må bestemme hvor veien går videre. Derfor avventer vi nå situasjonen frem til vårt årsmøte 9. mars, sier hun.

Solhjem, som var i mindretallet på 13 som ble nedstemt på det ekstraordinære landsmøtet 19. januar, har foreløpig ikke oppfordrete andre kor til å holde igjen kontingenten. 45 delegater stemte imot.

– Så uoversiktlig som dette har blitt, burde det sittende styret fått anledning til å presentere rapporten og rydde opp. Men at det er krangel i Norges Korforbund er jo ikke noe nytt.

– Kan det være aktuelt å melde seg ut av Forbundet?

– Ja, det er jo et alternativ, men vi er ikke der ennå. Nå får vi først se hva det nye styret ønsker og får gjennomført. Men vi må ha klare og troverdige svar i løpet av rimelig kort tid.

Strukturen i Norges Korforbund er slik at et nytt medlem melder seg inn sentralt og blir så automatisk plassert i det distriktsleddet de tilhører. Forbundet er inndelt i fire regioner. Under hver region finnes så distriktleddene som NK Sunnmøre osv. Hvert medlem betaler inn en kontingent på 325 kroner i året til forbundet sentralt, der 100,- går til distriktsleddet, 200,- blir igjen i Korforbundet og 25,- går til drift av regionen.

Etter det Kultmag kjenner til vurderer nå andre distriktsledd å følge oppropet fra Sunnmøre.

Politianmeldelse

Tidligere politisk visepresident i forbundet, Theodor Lind, mener det som er kommet frem nå bør føre til at tidligere president Svend-Ola Hådi politianmeldes.

– Alt det som den interne granskingen har påpekt var forhold som gjorde at jeg valgte å si takk for meg i 2009. Dette vanstyret og den skjødesløse omgangen med forbundets midler må nå få konsekvenser. Tidligere hadde vi en egenkapital på mellom 7-8 millioner. Nå er det meste borte. Det blir ikke fred før offentlige myndigheter har gransket dette, sier han.

Han mener tidligere president Svend-Ola Hådi og leder av kontrollkomiteen Harold Jenssen nå har regien på det som skjer.

– For meg er det åpenbart at det er Hådi og Jenssen som står bak det som skjer og som trakk i trådene da styret ble kastet på det ekstraordinære landsmøtet 19. januar. Det eneste de vil oppnå er makt. Ren og skjær makt, sier han.

Han mener det nye styret står overfor en svært vanskelig jobb. Det viktigste grepet de kan gjøre er å kvitte seg helt og fullt med kontrollkomiteens leder Harold Jenssen og Svend-Ola Hådi.

– Vi har nå en organisasjon i dyp, dyp krise. At det nå brer seg et opprør er jo et fortvilet rop om at nok er nok, sier han.

Vil samarbeide

Da Kultmag omtalte saken i forrige uke var nyvalgt styreleder i Norges Korforbund, Inger Johanne Molven, knapp i kommentaren. Nå sier hun dette:

– Styret må skape en god organisasjonsstruktur med fokus på åpenhet. Videre er det viktig med et handlekraftig sentralstyre som inviterer til dialog enten det er Norsk musikkråd eller andre kulturorganisasjoner. Det er likevel sanggleden og den musikkfaglige kompetansen som skal stå i sentrum i Norges Korforbund, og jeg er opptatt av å gjøre best mulig jobb på vegne av alle våre medlemmer.

Hun er nå opptatt av at de skal skape orden i eget hus og gi Norsk musikkråd all den informasjonen de ber om. På spørsmål om hvordan de vil forholde seg til oppropet fra NK Sunnmøre svarer hun:

– Nå håper jeg at jeg får tillit til å rydde oppi dette. Medlemmenes beste er vårt hovedfokus og vi vil jobbe for at Norges Korforbund skal bli best mulig for medlemmene.

Hva er grunnen til at forbundet har lagt lokk på all informasjon rundt forbundet, når det allikevel har vært bred, nasjonal pressedekning?

– Sentralstyret skal ha styremøte kommende fredag og viktige vedtak vil bli fattet. Etter dette møtet vil vi kunne gi mer informasjon. Økonomisk struktur og åpenhet er essensielt, sier hun.

Hun mener de nå har systemene de trenger for å ha økonomisk kontroll. I budsjettet har de ikke lagt opp til bruk av egenkapital samtidig som det nye budsjettet, vedtatt på ekstraordinært landsmøte, indikerer overskudd.

Har NK nok likvide midler til å sikre driften fremover?

– Ja.

Vil fordelingen av VO-midler gå som planlagt?

– Ja.

Dette er saken

En intern granskningsrapport som Kultmag/Ukeavisen har fått tilgang til forteller blant annet følgende om tilstandene i Norges Korforbund:

 • Mistanke om økonomisk mislighold fra tidligere styreleder.
 • Strykkarakter for økonomisk styring fra revisjonsselskapet fra KPMG.
 • Revisors gjentatte kritiske merknader ikke fulgt opp.
 • Tidligere styreleder kritiseres for uetiske opptreden overfor styremedlemmer, andre tillitsvalgte og ansatte. 
 • En rekke ledere, ansatte og tillitsvalget er presset ut.
 • Tilbakeholdelse av informasjon for styret fra tidligere styreleder.
 • Brudd på styrefullmakter.
 • Korforbundets egen kontrollkomite kjører sololøp og er ute av kontroll.
 • Mistanke om økonomisk mislighold fra tidligere styreleder.
 • På ekstraordinært landsmøte 19. januar ble hele styret kastet.
 • Landsmøtet avviste også å behandle sin egen gransknings-rapport.
 • Valg av ny kontroll-komité ble ikke gjennomført.
 • Norsk musikkråd og VOX har nå begge iverksatt utvidet kontroll.

Norges Korforbund

 • Hadde i 2012 driftsinntekter på 
28. millioner kroner
 • Nærmere 45 prosent av inntektene kommer fra offentlige tilskuddspartnere, til sammen 12.56 millioner kroner; Medlemskontingenten er på rundt på 6. millioner kroner.
 • Organiserer ca. 1000 frivillige amatørkor over hele landet med en samlet medlemsmasse 
på ca. 33 000 sangere.

siste kommentarer