Nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringen til Lillehammer

Tildelingen blir bekreftet av kulturminister Torhild Widvey slik i en e-post til Kultmag:

- Departementet har etter vurdering av søknadene besluttet å gi oppdraget med etablering av et kunnskapssenter for kulturnæringene til Høgskolen i Lillehammer. Etter utløpet av klagefristen (11. juli) vil det bli signert kontrakt med HiL,ventelig primo august, sier hun

De andre søkerne var Agderforskning, Bergen kommune, Handelshøyskolen BI og Høgskulen i Volda.

Stort miljø

Prosjektleder for det nye senteret blir Tone Haraldsen, til daglig dekan ved avdeling for samfunnsvitenskap og førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Høyskolen i Lillehammer. Tone Haraldsen, som da arbeidet i Østlandsforskning, var den første forskeren som kartla kreative næringer i Norge for Kulturdepartementet i 2004, men de senere årene har professor Anne-Britt Gran ved BI vært den fremste kunnskapsleverandøren i feltet til offentlig sektor gjennom analyseselskapet Opinion Perduco

Nå skal Haraldsen dra veksler på et stort nasjonalt og internasjonalt miljø, som i tillegg til Lillehammer kunnskapspark og Østlandsforskning, inkluderer Uppsala Universitet i Sverige (Dominic Power), Universitetet i Barcelona, Vista analyse, Norske festivaler, Intro-fondet Tromsø, Ramsalt lab (virtuell infrastruktur) og Snøhetta brand-design.

-Vi går i gang med å bygge opp den virtuelle infrastrukturen og designet så fort som mulig. Dernest blir det oppstartworkshop. Det er gjort mye god forskning opp gjennom årene, som vi kommer til å bygge på. Jeg håper også vi kan samarbeide med våre konkurrenter i anbudskonkurransen, sier hun.

Hun ønsker også å gå i en dialog med Arts & Business for å kartlegge hva de eventuelt kan ta med seg videre fra dem i det nye senteret.

Stor spenning

Det har vært knyttet stor spenning til hvem som ville få oppdraget med å drive Norges første nasjonale senter for kulturnæringen. Det var i den siste handlingsplanen for kulturnæringene, «Fra gründer til kulturbedrift», at man signaliserte at det nå skal bygges opp et nytt kunnskapssenter. Det nye kunnskapssenteret for kulturnæringene skal ikke dele ut støtte til ulike tiltak. Den oppgaven vil tilligge Kulturrådet og Innovasjon Norge. Utlysningen gjelder for perioden 2014–2018 og har en økonomisk ramme på 5 millioner per år.

I forrige uke skrev Kultmag om avviklingen av Arts & Business, som ble etablert som Forum for kultur og næringsliv i 2001. De var ikke blant de fem som sendte inn søknad om å bli det nye nasjonale kunnskapssenteret for kulturnæringene, som Kulturdepartementet utlyste tidligere i vår, men etter det Kultmag kjenner til forsøkte de å få til et samarbeid med miljøet på Lillehammer. Uten FoU-kompetanse kunne de ikke søke alene. Kultmag har omtalt denne prosessen i flere omganger, hvor alle sakene ligger ute på Kultmag.no.

Avgjørelsen om nedleggelse av Arts & Business kommer etter at Kulturdepartementet for inneværende år har redusert støtten til Arts and business betydelig og foreløpig ikke signalisert noen videreføring for 2015 i påvente av etableringen av et nytt nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringen.  

 

 

Seksjoner: 
Image: 

Kulturdepartementet har valgt Høyskolen på Lillehammer til å drifte Norges første nasjonale kunnskapssenter for kulturnæringen. De har fått tildelingen i samarbeid med Østlandsforskning og Lillehammer kunnskapspark.

Share: