• Oscarsborg festning blir fredet 9. april.

    Foto:

    Riksantikvaren. 

Oscarsborg fredes

07.04.2014 - 10:43
Seksjoner: 

Oscarsborg festning i Drøbaksundet er et anlegg med stor nasjonal betydning. Det er derfor satt i gang fredning av store deler av anlegget. Festningen er mest kjent for å ha gitt nådestøtet som førte til senkningen av den tyske krysseren «Blücher» 9. april 1940.

Oscarsborg festning er et stort og viktig anlegg. Ute i sundet ligger Kaholmene. På Søndre Kaholmen finner en Hovedbatteriet med det gamle fortet bak. I vanlig dagligtale er det dette som omtales som Oscarsborg festning. Organisatorisk omfattes imidlertid en rekke flere anlegg på Nordre Kaholmen, på fastlandet og på Håøya. Det har vært festning på stedet i over 350 år.

Under Napoleonskrigene ble festningsanleggene forsterket, både på Kaholmen og på begge sider av fjorden. Den danske prins og nyvalgte norske konge, Christian Frederik inspiserte anlegget i juni 1814.

I dag er den militære virksomheten trappet ned, og festningen er åpen for sivile. Det er museum, hotell og flere restauranter på øya pluss en årlig operafestival.

 

siste kommentarer