• Maske fra Temine-folket i Sierra Leone.

    Foto:

    wikipedia.org

Primitiv kunst til nye høyder

05.03.2014 - 10:10
Seksjoner: 

Primitiv kunst når nye høyder

For samtidig som etterspørselen etter primitiv kunst, som kan være figurer, masker eller andre gjenstander, har økt voldsomt de senere årene, har opphavslandene innskrenket muligheten til utførsel og intensivert jakten på landets egne skatter, som koloniseringen brakte til de store museumssamlingene hos de store kolonimaktene. Et museum i Berlin har returnert over 30 benrester fra levninger utgravet i Australia og New Zealand. Samtidig har stadig flere land krevd at gjenstander i omløp på internasjonale auksjoner, tilbakeleveres gratis. Færre gjenstander og et marked i vekst, særlig med nye samlere fra voksende økonomier som Russland og land i Asia, har skapt ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Noe kan også forklares med øket interesse hos såkalte high-end interiør-designere. Primtiv kunst skaper slående kontraster til ultramoderne innredning, i følge en artikkel i The Economist.   På en stor messe for primitiv kunst i Brussel nylig var det følgelig ikke noe å si på interessen. Masker priset til rundt 100.000 euro fikk hyller å stå på. I løpet av formiddagen på åpningsdagen hadde en kunsthandler solgt to-tredjedeler av varelageret. 

siste kommentarer