• Fra åpningen av Kunst RettVest på Vestfossen i 2013. 

    Foto:

    Tom Atle Bordevik

Rett vest i gammelt industriområde

28.08.2014 - 13:00
Seksjoner: 

Arrangementet består av rundt hundre åpne atelierer og verksteder to helger i september hvert år. I tillegg vises en fellesutstilling, hvor hver av de deltagende kunstnere er representert. Årets helger er 13.–14. og 20.–21. september. Dette er samtidig Vestregionens største satsning innen kultur.

Vestregionen omfatter de 16 kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Jevnaker, Lier, Modum, Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, hvor medlemskommunene må ligge ett av de fire fylkene Akershus, Oppland, Buskerud og Vestfold. Dette er den største og mest folkerike regionsammenslutningen i Norge med i overkant av 400 000 innbyggere.

Konseptet bygger på erfaringer fra syd-svenske kunstrunder, hvor de eldste nå har 45 års fartstid. Som de svenske kunstrundene, kan også Kunst rett vest vise til høye besøks- og salgstall. Kunst rett vest er også en arena for å knytte kontakter mellom kunstnere, kommunene, gallerister, kuratorer, kunstforeninger og publikum. Årets arrangement åpnes i det gamle industriområdet Berger, på grensen mellom kommunene Sande og Svelvik. Fossekleiva kultursenter og Berger Museum rustes nå opp og det blir re-lansering i forbindelse med årets utstilling. 

siste kommentarer