• DogA huset ved Akerselven blir det nye kraftsenteret for Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter fra 1. mai.</p>

    Foto:

    DogA, Norsk Form.

Sammenslåing like om hjørnet

30.04.2014 - 10:09
Seksjoner: 

Sammenslåingen ble allerede gjort kjent i mai 2012 av daværende næringsminister Trond Giske og kulturminister Hadia Tajik. Dette ble fulgt opp gjennom et samlet tilskudd på 75,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet. Norsk Designråd og Norsk Form stifter den nye stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter, og vil fortsatt holde til i Hausmanns gate 16 i Oslo.

At Norsk Designråd og Norsk Form skal forene krefter har vært kjent en stund. I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt fram høsten 2013 styrket regjeringen satsingen på design og arkitektur og foreslo 75,2 millioner til et nytt design- og arkitektursenter. I januar i år var styret for den nye stiftelsen, med styreleder Sigrun Vågeng i spissen, på plass.

Formålet med de to organisasjonene videreføres. Det nye senteret skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv,

En konstituert ledergruppe skal nå lede det daglige arbeidet inntil en ny, administrerende direktør er på plass. Fristen for å søke stillingen var 23. april

Styreleder Sigrun Vågeng sier at de for alvor skal etablere koblinger mellom arkitektur og design, mellom næringsliv og offentlig sektor, og mellom de to fagfeltene og samfunnet for øvrig.

-Vi kommer til å ha aktiviteter over hele landet, men senteret i Hausmanns gate vil være en sentral arena for utviklingen av design og arkitektur i Norge. Her er alle som er interessert i design og arkitektur komme på utstillinger, debatter, kurs og faglig inspirasjon året rundt, sier hun i et intervju med Norsk Form. 

siste kommentarer