• Avgjørelsen om eierskapet til Fragment av sarkofag, som skipsreder Hilmar Resten i sin ervervet, er forsatt uavklart. Striden står mellom Kulturdepartementet og Hilmar Restens adoptivsønn Johan Ludwig Mowinckel Reksten. 

    Foto:

    Wikipedia

Sarkofag-eierskap fortsatt uløst

07.05.2014 - 12:42
Seksjoner: 

I en e-post til Kultmag, som har fulgt saken, skriver Kulturdepartementet at de nå foretar en juridisk vurdering basert på alle dokumenter i saken. «Det tar noe mer tid enn forventet å innhente alle de nødvendige dokumentene», skriver departementet. Departementet mener at avtalen mellom dem og Boet fra 1990, som blir gjengitt i en Stortingsmelding, utvetydig slår fast at sarkofagen omfattes av avtalen. "Både avtalen og stortingsmeldingen som den ble gjengitt i, var offentlige dokumenter som det den gang ikke ble fremsatt innsigelser mot - heller ikke fra Dem. Vi er av den oppfatning at avtalen står ved lag. Dokumentet er stortingsbehandlet, og departementet må forvalte kunsten i tråd med dette. Vi har ikke anledning til å fravike dette dokumentet. Kunstverket Fragment av sarkofag skal derfor overlates til Hilmar Reksten Allmennyttige Fond. Vi ber om en bekreftelse på at dette er gjort.", skrev departementet da brevvekslingen mellom dem og Reksten startet for over ett år siden. 

Johan Ludwig Mowinckel Reksten (64) står hardt på at skulpturen aldri inngikk i avtalen mellom Staten, som kjøpte samlingen, og gigantkonkursen i boet etter Hilmar Rekstens for over 20 år siden. Skulpturen ble av Boet i 1991 verdsatt til kr 100 000. Hva sarkofagen er verdt i dagens marked er det ingen som kan – eller vil - si noe eksakt om. En kunsthandler Kultmag har vært i kontakt med sier at de mest attraktive antikke gjenstander har steget i verdi hvert år.

Bergens-rederen Hilmar Reksten (1897-1980), som var en av verdens største og rikeste redere før imperiet raknet med oljekrisen i 1973, samlet kunst i hele sitt liv, først og fremst orientalske tepper, engelsk sølv og europeisk og norsk malerkunst. Samlingen var på den tiden Norges største private samling verdsatt til 160 millioner kroner. I 1972 gav Reksten kunstsamlingen til Hilmar Rekstens Almennyttige Fond. Etter konkursen ble bostyret tildømt eiendomsretten til samlingen, hvor store deler ble solgt til utlandet, men en avtale i 1990 mellom Staten og bostyret sikret at deler av samlingen, inklusive Fragment av sarkofag, forble i Norge for 15 millioner kroner. 

 

 

 

 

 

siste kommentarer