Skal undervise kulturnæringen i Bergen

Brak er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane, og Norges første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk. Jobben deres er å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for miljøet. Etablert i 1997 skal Brak være både en døråpner, veileder og bindeledd som bidrar til at aktørene i regionen tør satse på musikk og jobbe for profesjonalisering og internasjonalisering av bransjen – og skape flere arbeidsplasser innen musikkfeltet i regionen.

– Mange som jobber innen musikkbransjen har veldig mye kompetanse, uten at denne nødvendigvis kommer fra å sitte på skolebenken. Gjennom fag som dette får aktørene mulighet til å formalisere og bygge videre på kunnskapen de allerede har opparbeidet seg, sier hun.

Emneansvarlig blir høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, Tarjei Alvær Heggernes, som er utdannet siviløkonom fra NHH og i fjor gav ut boken Digital forretningsforståelse - Fra store data til små biter. Siden 2000 har han undervist innenfor fagfeltet strategisk bruk av IT og IS på høyskolenivå blant annet på NITH, BI og på Høgskolen i Bergen, der han i dag jobber som høgskolelektor.

Faget, som gir 15 studiepoeng, skal gi studentene økt kunnskap om hvordan profesjonalisere sin virksomhet og orientere seg i markedet. De har nå 30 søkere på 35 plasser. I tillegg til Heggernes stiller Brak med noen gjesteforelesere og lokaler på Verftet i Bergen.

– Med nye studieretninger innen kultur og ledelse, kulturprosjektledelse, music management og lignende som dukker opp mange steder i Norge ser vi behov for et fagtilbud som fokuserer på videreutdanning av de som allerede jobber i bransjen. Vi tror oppstarten av et slikt fag i Bergen kan være begynnelsen på et større fagtilbud rettet mot denne målgruppen, sier hun.

Undervisningen vil være bygget opp med fire samlinger à to dager, totalt ca 60 undervisningstimer fordelt på fire hovedtema:

  • Forretningsplanlegging og prosjektplanlegging - med fokus på tema som markedsføring, sosiale medier og immaterielle rettigheter (IPR)
  • Regnskapsforståelse – blant annet med fokus på hvordan lese regnskap og innføring i kalkyler
  • Praktisk økonomi – fokus på tema som skatterett, selskapsformer og hvordan drive en bedrift
  • Avtalerett og forhandling – hva man må tenke på når man gjør avtaler i en bedrift generelt og i kulturnæringene spesielt.

Hun tror at deler av innholdet i faget på sikt kan bli integrert i flere kreative studieretninger på på HiB eller Griegakademiet.

 

Seksjoner: 
Image: 

I samarbeid med Høgskolen i Bergen sparker Brak i gang nysatsingen Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for kulturnæringen. – Interessen så langt har vært upåklagelig, sier daglig leder i Brak, Karen Sofie Sørensen.

Share: