• Hermetikken næringshage i Vadsø søker sammen med Agderforskning og Norges Arktiske Universitet om å bli Norges nye kunnskapssenter for kulturnæringer.  

    Foto:

    norut.no

Søker kunnskapssenter i fellesskap

29.04.2014 - 11:31
Seksjoner: 

- Vi ønsker oss et kunnskapssenter som har tett dialog med kulturnæringsaktørene som er en av senterets hovedmålgrupper, sier Mette Westlie, daglig leder for Hermetikken Næringshage i Vadsø.  – For oss som jobber tett med kulturnæringsbedrifter hver dag, er dette helt sentralt. Agderforskning og universitetsmiljøet i Tromsø er to FoU-institusjoner som har erfaring med, og er flinke til å lytte til næringa sin forskning, dette gjør partnerskapet spennende og relevant for oss, sier hun.

Kultmag har tidligere omtalt hvem som kommer til å søke om å bli det fremtidige kunnskapssenteret. Du kan lese hele saken her: http://www.kultmag.no/2014/soknadskamp-om-kunnskapssenter

Westlie skriver fast i Kultmag under vignetten næringsvett.  

- I dag gjennomføres det alt for mye forskning som aldri blir anvendbar eller implementert hos de aktørene forskningen egentlig er rettet mot.  Dette er en stor utfordring. Derfor er det så viktig at et nytt kunnskapssenter sikrer at ny kunnskap er relevant for næringsaktørene, og faktisk kan bidra til vekst og utvikling, slik målsetningen er, sier hun.

Verdien av forskning

Hun mener Agderforskning og Norges Arktisk Universitet har en sterk forskningskompetanse på kulturnæringer, men hvor Hermetikken har jobbet systematisk med utvikling av kulturnæringsbedrifter i 11 år.

 – Det er viktig å se verdien av både forskningskunnskap og erfaringsbasert kunnskap for senteret, påpeker Westlie. - Det ligger utrolig mye kunnskap rundt om i landets kulturnæringsmiljøer og –bransjer, som er like viktig for utvikling av kulturnæringene som den forskningsbaserte kunnskapen. 

Uansett hvem som går av med seieren i anbudskonkurransen, tror hun denne samarbeids-konstellasjonen mellom dem, Agderforskning og Norges Arktiske Universitet har livets rett fremover.

- Nå er fristen rett rundt hjørnet, og det blir spennende å følge prosessen videre.  Et kunnskapssenter er uansett en veldig velkommen satsing for kulturnæringene, sier Westlie.

 

siste kommentarer