Statsbudsjettet: UD kutter i eksportstøtten

10.10.2014 - 15:04
Seksjoner: 

Music Norways bevilgning foreslås økt med 491.000 kroner til 21.726.000 kr. 

- Norsk musikk har selvtillit og har gjennomgått en rask profesjonalisering de siste årene, og i takt med talent og erfaringer, har det skapt en økende etterspørsel etter norsk musikk internasjonalt. Vi har hatt gode virkemidler som bidrar til at norsk musikkliv er synlig og aktive på en internasjonal arena. Det er betryggende å vite at også vår nye regjering ser verdien av et eksportkontor for norsk musikk, og hva vi får til med de midlene vi har. Det vi ønsker oss nå, er økt innsats og vilje til å satse på den norske musikknæringen. Det kan forløse det potensialet og de mulighetene som puster oss i nakken, kommenterer Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway i en pressemelding. 

Kutt i UD

Hun er imidlertid bekymret over det foreslåtte kuttet i Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål i budsjettforslaget til Utenriksdepartementet (kapittel 115). Her ligger blant annet departementets bidrag til Music Norways reisetilskuddsordning. I budsjettet foreslås et kutt på 23,6 prosent.

- Reisetilskuddet er et av de viktigste virkemidlene vi har, og spiller en avgjørende rolle for å opprettholde konsertaktiviteten internasjonalt. I 2013 ble det søkt om tilskudd til nærmere 4000 internasjonale konserter gjennom denne ordningen, og over halvparten av disse ble gjennomført med tilskudd fra Music Norways ordning. Det er helt klart bekymringsfullt med et så stort kutt som direkte berører reisetilskudd og de internasjonale besøksprogrammene til norske festivaler og bransjetreff, sier Synnes Finnskog.  

Hun mnere at erfaringen de har fra Eksportprogrammet så langt er vært bra, og tror at Eksportprogrammet bidrar til næringsutvikling. 

 

siste kommentarer