UNESCO-status kan gi byløft med litteratur og mat

UNESCO Creative City består for tiden av 44 byer innenfor litteratur, film, musikk, håndverk, design, media-kunst, og gastronomi. Ingen andre norske byer inngår i noen av de andre nettverkene, men Östersund i Sverige ble utnevnt til Creative City Gastronomy i 2010, mens Reykjavik fikk status som litteraturby i 2011 (se komplett liste over byene nederst i artikkelen).

Formålet med UNESCO Creative City er at byene gjennom samarbeid og utveksling skal arbeide mot en felles forståelse av kulturelt mangfold og bærekraftig urban utvikling, hvor de bruker statusen og sin nye kunnskap til å satse på kreative næringer og kulturturisme.

– Gjennom Norges tre Nobelprisvinnere, fokuset på ytringsfrihet gjennom arbeidet som friby for forfulgte forfattere og et sterkt samarbeid mellom utdannings- og formidlingsinstitusjonene på Lillehammer ligger alt til rette for at Lillehammers status som litteraturby kan utvikles videre og at byen kan bidra positivt i UNESCOs nettverk for litteraturbyer, sier festivalsjef for Norsk litteraturfestival på Lillehammer, Marit Borkenhagen

Det er Borkenhagen som har skrevet søknaden på vegne av Lillehammer kommune. Alle søknadene er blitt formelt fremmet av Norges UNESCO-kommisjon, som har sekretariat i Kunnskapsdepartementet. 

Lillehammer bestemte seg for å begynne å jobbe med en UNESCO-søknad for et par år siden. På bakgrunn av deres sterke litteraturposisjon var det naturlig å jobbe videre i en internasjonal retning og arbeide med å innlemme Lillehammer i nettverk som kan bidra til å utvikle Lillehammer videre som litteraturby.

Også i Tromsø mener de at byens sterke litteratur-engasjement over tid taler for deres kandidatur. 

– De sterkeste argumentene for at Tromsø bør få denne statusen er litteratur, litteratur, litteratur og kultur, internasjonalitet og lokalitet. Med sitt sterke engasjement og store litteraturaktivitet har Tromsø et enestående litteraturmiljø å tilby UNESCO Creative Cities, sier styreleder i Ordkalotten litteraturfestival i Tromsø, Ruben Moi, som har vært med å skrive søknaden på vegne av Tromsø kommune.  

Kultmag omtalte Tromsøs søknadsoppstart i 2012. Fra før har Edinburgh, Melbourne, Iowa City i USA, Dublin, Norwich og Kracow i Polen fått denne statusen. 

Tradisjoner

– Bergen har lange tradisjoner som handelsby, og det var fisk – og kanskje særlig tørrfisk – som var den viktigste handelsvaren historisk. Sammen med kystbondens historie, hvor gardsdrift på øyer og langs fjordene kombinert med fiske var livsgrunnlaget for store deler av Bergen og regionens innbyggere, er det nettopp denne historiske arven vi ønsker å bygge videre på i vår søknad, sier Elin Sjødin Drange, næringssjef i Bergen kommune. 

Fra før har Popayan (Colombia), Chengdu (Kina), ôstersund (Sverige), Jeounju (Sør Korea) og Zahle (Libanon) oppnådd denne statusen. Etter det Kultmag kjenner til har 8 andre byer søkt om å bli gastronomiby i denne omgang.  

Da Kultmag første gang omtalte søknaden til Bergen i 2012 uttalte daværende byråd for Kultur, Næring, Idrett og Kirke i Bergen kommune, Gunnar Bakke (FrP), at Creative Cities of Gastronomy kunne bidra til å stimulere byens kreative miljøer til å sette fokus på matkulturfeltet, skape nye muligheter, arbeidsplasser og opplevelser, og derved økt attraksjon og interesse for kystkulturen i Bergensregionen, blant egne innbyggere og besøkende.

– Bergensregionene er verdensleder på sjømat, både gjennom produsenter som Marine Harvest, Lerøy Seafood og Grieg Seafood, som alle har sitt hovedkontor her. Her er også Norges og Europas største marine forskningsmiljøer på hav og sjømat. Det er derfor tunge interesser innen fiskeri, havbruk, bioteknologi og foredling, uttalte han. 

Kultur som næring

Litteraturbyene, som de andre medlemmene av «Creative Cities», er pålagt å arbeide for et globalt partnerskap, oppmuntre til utveksling, skape tverrkulturelle tiltak og utvikle lokale, nasjonale og internasjonale bånd. Hver by må også være dedikert til å utvikle seg som ambassadører for sitt felt lokalt og skape et lokalt engasjement.

Helt sentralt i tenkningen om å utnevne og etablere kreative byer er at de tar kreative næringer på alvor og aksepterer dette som en reell «ny» næring. Retningslinjene for UNESCO Creative Cities ble utarbeidet i kjølvannet av en konferanse om kreativ turisme i USA i 2006.  UNESCO linker «Creative Cities» opp mot kulturturisme, som nå er det raskest voksende segmentet innenfor internasjonal turisme. «Kreativ turisme er mer interaktiv og bærer mer preg av læring og følelser og er mer sosial og deltagende», skriver UNESCO. 

Det er foreløpig usikkert hvilken økonomisk effekt en slik status vil kunne gi, men erfaringene fra Östersund har så langt vært ganske lovende. Blant annet har antall overnattingsdøgn og aktører gått betraktelig opp. Totalt har byen logget over 160 innslag i media, noe som ifølge byen har skapt mye goodwill. I tillegg til massiv omtale i både nasjonale og internasjonale medier har regionen fått flere nye bedrifter innenfor mat/turisme, flere gjestedøgn - og besøk av nærmere 100 norske matprodusenter/aktører. Sammen med naboregionene arbeider de nå for å få på plass den store nasjonale visjonen: Å bli Europs nye matland.

– Å bli klassifisert som Creative Citiy of Gastronomy har betydd svært mye for oss. Vi har en annen selvsikkerhet, vi er blitt stoltere, vi markedsfører oss på en tøffere måte og vi tror at det finnes en framtid for en middels stor by i midt-Sverige, uttalte næringsbyråd Katarina Nyberg Finn i Östersund til Kultmag.  

UNESCO har foreløpig ikke laget noen egen rapport som dokumenterer utviklingen i de ulike medlemsbyene etter at de ble utnevnt som «kreativ UNESCO-by». 

I vurderingen av kandidatene bruker UNESCO en blanding av egne og eksterne eksperter, både fra forvaltning og akademia. Det er UNESCOs generalsekretær som offentliggjør avgjørelsen 30. november i år.

 

Tromsø: «Vil sette Norge og Tromsø på kartet»

Ruben Moi, Styreleder, Ordkalotten litteraturfestival i Tromsø

– Har dere noen tanker om hvordan dere eventuelt vil bruke en slik status?

– Statusen vil tilby Creative Cities-nettverket et unikt litteraturmiljø. Den vil føre til ytterligere tiltrekking av forfattere og litteraturarbeidere til Tromsø og utveksling, spesielt med de andre UNESCO-litteraturbyene, av forfattere, gjester, turister, etc. Statusen vil fremme litteraturens forsømte status i kultursektoren (film, musikk, teater, billedkunst) lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tromsø er Norges viktigste internasjonale by på grunn av polar utforskning og global nedsmelting, fisk, olje, turisme, urbane miljø og spektakulære natur og den nære tilknytningen til Russland. Tromsø City of Literature vil sette Norge og Tromsø på det internasjonale litteraturkartet

– Har dere noen tanker om hvilke effekter det kan skape både kulturelt og økonomisk?     

– De kreative og kulturelle ringvirkningene er sterke og vidtrekkende. Statusen vil sette fokus på det enorme potensialet som litteratur kan tilby den voksende kulturnæringen.

 

Lillehammer: «Skal bli Norges litteraturby»

Marit Borkenhagen, Festivalsjef, Norsk litteraturfestival, Lillehammer

– Har dere noen tanker om hvordan dere eventuelt vil bruke en slik status?

– Det vil øke våre sjanser til å få realisert flere av prosjektene våre, fordi statusen gir et kvalitetsstempel som gjør det lettere å skaffe ekstern finansiering. Vi vil da inngå i et nettverk hvor vi kan utveksle ideer og samarbeide med byer vi ser opp til og tror vi har mye å lære av. 

– Har dere noen tanker om hvilke effekter det kan skape både kulturelt og økonomisk?     

– Lillehammer er en relativt liten by, men har flere ganger tidligere bevist at man kan lykkes med store prosjekter og arrangementer gjennom samarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. På litteraturfeltet har Lillehammer en sterk posisjon, og denne ønsker vi å utvikle videre. Våre ambisjoner er å bidra til å styrke norsk litteratur internasjonalt, bringe verdenslitteraturen til Norge, gjøre Lillehammer til en attraktiv by og bo og arbeide i og skape arbeidsplasser knyttet til kultur og turisme. 

 

Bergen: «Skal treffe gastronomi­turisten»

Elin Sjødin Drange, Næringssjef i Bergen kommune

– Har dere noen tanker om hvordan dere vil bruke en slik status?

– En slik status vil øke oppmerksomheten om vår historiske arv på dette feltet, samtidig som vi allerede har sett effekten av å sette gastronomi på kartet ved at flere av våre fremste kokker har samarbeidet om matarrangement f eks i forbindelse med UNESCO-konferansen i Bergen i mars 2014. Vårt mål, i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland, er å profilere Bergen og regionen innenfor feltet gastronomi. Statusen vil brukes til å forsterke Bergen som gastronomiby og som et gastronomisk reisemål – i tillegg til Bryggen og fjordene.

– Har dere noen tanker om hvilke effekter det kan skape både kulturelt og økonomisk?     

– På sikt tenker vi at en slik status vil kunne bidra til at Bergen får enda flere ben å stå på både nasjonalt og internasjonalt, ved at vi treffer en ny målgruppe; Gastronomireisende. Statusen vil også kunne bidra til at Bergen blir enda mer interessant som kongress- og møteby internasjonalt, samt at vi bergensere får et mer bevisst forhold til vår historiske matarv kombinert med moderne og velsmakende retter. Kanskje vil en slik status både bidra til at byens og regionens spisesteder og den enkelte husholdning blir mer kvalitetsbevisste. I tillegg ønsker vi å bruke byens og regionens «gastronomikokker» som promotører i det videre arbeid.

 

UNESCO-Creative City-byer
Område By Land
Litteratur Edinburgh Skottland
  Melbourne Australia
  Iowa City USA
  Dublin Irland
  Reykjavik Island
  Norwich Storbritannia
  Krakow Polen
Film Bradford England
  Sydney Australia
Musikk Sevilla Spania
  Bologna Italia
  Glasgow Skottland
  Genth Belgia
  Bogota Colombia
  Brazzaville Kongo
Kunsthåndverk Santa Fe USA
  Aswan Egypt
  Kanazawa Japan
  Icheon Sør-Korea
  Hangzhou Kina
  Fabriano Italia
  Paducah USA
Design Buenos Aires Argentina
  Berlin Tyskland
  Montreal Canada
  Nagoya Japan
  Kobe Japan
  Shenzhen Kina
  Shanghai Kina
  Seoul Sør-Korea
  Saint-Étienne Frankrike
  Graz Østerrike
  Beijing Kina
Media Art Lyon Frankrike
  Enghien Frankrike
  Sapporo Japan
Gastronomi Popayán Colombia
  Chengdu Kina
  Östersund Sverige
  Jeonju Sør-Korea
  Zahle Libanon

 

Seksjoner: 
Image: 

I januar sendte Lillehammer, Tromsø og Bergen søknad om å bli offisielle UNESCO-Creative City byer for henholdsvis litteratur og gastronomi. Ingen andre norske byer har foreløpig en slik status. Både de kulturelle og økonomiske effektene kan bli betydelige.

Share: