• Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein skal lede kulturdepartementets utredning om kunstnerpolitikkens virkemidler.

  Foto:

  Nasjonalbiblioteket

Utreder kunstnerøkonomi

28.02.2014 - 09:05
Seksjoner: 

 – Formålet er å undersøke hvordan man kan styrke kunstnernes muligheter til å leve av kunstnerisk virksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Utredningen skal blant se nærmere på entreprenørskap, regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere og stipendordningene. De ønsker nå se nærmere på tiltak som kan bidra til å styrke næringspotensialet og etterspørsels-perspektivet for kunstnere.

Dette skjer bare måneder etter at Kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey la ned utvalgene som skulle se på kunstnernes levekår og arrangørkompetansen. Gruppen som skulle se på kunstnernes levekår, ledet av Fylkeskultursjef i Aust-Agder Per Norstrøm, skulle foreslå tiltak for å følge opp Stortingsmeldinga om visuell kunst, som kom i 2012 og fikk bred tilslutning i Stortinget. Meldingen så på kunstnernes levekår og nærings-/inntektsgrunnlag, og inneholdt flere forslag til tiltak for å bedre kunstnernes levekår.

Tidligere kartlegginger har slått fast at kunstnere har generelt lavere inntekter enn andre arbeidstakere, hvor skapende kunstnere har lavest gjennomsnittlig inntekt fra kunstnerisk arbeid.

Samtidig ble også utvalget som skulle foreslå tiltak for å styrke arrangørkompetansen rundt i landet er lagt på is. Dette var en oppfølging av det nye Kulturløftet til den forrige regjeringen, hvor det blant annet heter at regjeringen vil «legge til rette for økt arrangørkompetanse over hele landet». Som begrunnelse sa Widwey til Dagbladet at ønsket å foreta en samlet vurdering av de utredningsbehovet man har innenfor kulturområdet, der innholdet i regjeringsplattformen er utgangspunktet.

Levekårsundersøkelsen for kunstnere ble gjennomført i 2006. Widvey sier den har vært et godt verktøy, men at den ikke nødvendigvis gjenspeiler dagens behov.

Utvalget består av:

 • Vigdis Moe Skarstein, leder av Nasjonalbiblioteket (leder)
 • Ellen Aslaksen, forsker og FoU-leder i Norsk Kulturråd
 • Stein Bjelland, Ipark – Innovasjonspark Stavanger
 • Anne Katrine Dolven, kunstner
 • Esperanza Rosales, gallerist og leder av prosjekt for samlere
 • Jo Strømgren, koreograf, regissør og danser
 • Knut Schreiner, musiker, skribent og student
 • Randi Eek Thorsen, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB

Rapporten skal leveres 1. desember 2014. Utredningen vil bli sendt på høring til relevante fagmiljøer og interesseorganisasjoner. 

siste kommentarer