Verktøy for bygningsforvaltning

09.09.2014 - 09:49
Seksjoner: 
Som et ledd i å styrke arbeidet med de 4.800 kulturhistoriske bygningene som norske museer forvalter og formidler, har Kulturrådet utarbeidet publikasjonen «Prioritering i bygningssamlinger». Den er et verktøy for museene for å få oversikt over bygningene, hvilke verdier de representerer, hvilket utviklingspotensiale de har og hvor stort ressursbehovet er. Publikasjonen er utarbeidet i dialog med museer og utvalgte fagmiljøer. Spesielt har Anno museum (tidligere Hedmark fylkesmuseum) vært en sentral medspiller. Bevaring av museumsbygninger er en økende utfordring fordi mangelfullt vedlikehold gjennom mange år har ført til at en rekke av bygningene er i dårlig forfatning. Videre vil vedlikeholdsbehovet øke framover på grunn av klimaendringer.

siste kommentarer