• Salvador Dali-museet i Figueres er ett av Spanias mest besøke museer. 

Vil kvalitetssikre turismen

03.03.2014 - 12:04
Seksjoner: 

Prinsippene kan deles inn i fire hovedområder: Kvalitetssikret opplæring av personale, system for behandling av forbrukerklager, plan for renslighet og vedlikehold, og tilbud om korrekt og pålitelig informasjon på det mest relevante fremmedspråket.

Hensikten er å gagne både turistene selv, og de små og mellomstore bedriftene som dominerer tjenestetilbudet i europeisk turisme. EU mener at små og mellomstore bedrifter, som utgjør 90 % av EUs turistsektor, vil finne det lettere å måle kvaliteten på produktet til tilbyr. Turistsektoren i EU utgjør nå en stadig større del av BNP, særlig i Sør-Europa. I Spania står turismen nå for 10.2 % av BNP, men tilsvarende tall for Norge er 3.3 %. Den årlige økningen på antall turister (på verdensbasis) til Spania er 1%, noe som resulterte i at 52.7 millioner turister fra hele verden reiste til Spania i 2012.

Et godt eksempel er Salvador Dalimuseet i Figueres to timer nord for Barcelona. Med godt over 1. millioner besøkende i året er det nå blitt en surrealistisk pengemaskin for en nasjon i dyp økonomisk krise. Kultur er nå en hoveddriver for turisme i Europa.

Korte reiser

For det er ovale helgereiser (”short-breaks”) som nå øker mest, til tross for fortsatt økonomisk uro i Europa. Her er det europeiske storbyer som går av med seieren med en vekst på 14 % i antall ferieturer sammenlignet med 2011. I følge bransjeorganisasjonen ITB World Travel Trends er hoveddriverne for denne utviklingen kunst og kultur, gode shoppingmuligheter og lett tilgjengelighet. Kjennetegnene på de nye kulturturistene er at de er:

  • Høyt utdannet
  • Kompetente
  • Voksne
  • Vil se og oppleve det beste
  • Krever ekte vare
  • Er betalingsdyktige og villige for det rette produkt

Dette er en vekst nordmenn med god økonomisk evne, mye fritid og god tilgang på billige flyreiser er viktige bidragsytere til. Vi er nå storforbrukere av såkalte "short-breaks", som kommer i tillegg til øvrige hovedferier. Den pågående krisen i særlig sør-Europa har nå for alvor fått politikere og myndigheter til å jakte på nye inntekter. Med utgangspunkt Europeana, det europeiske digitale bibliotek, arkiv og museum etablert i 2008, oppfordrer EU sine 27 medlemmer om å trappe opp digitalisering av deres kulturmateriale og arv for å gjøre den tilgjengelig for flest mulig. Dette er ett av tiltakene som skal være med å fremme veksten i Europas kreative næringer, som i dag er ett av EUs viktigste satsingsområder. Sektoren sysselsetter for tiden mer enn 5 millioner personer og bidrar med 2,6 % av det europeiske BNP. Kultur blir derfor ansett som en viktig driver for verdiskaping og kunnskapsbasert vekst i EU. Her inngår foruten kreative næringer og opplevelsesøkonomi ikke-teknologisk innovasjon, mediekjennskap og reiseliv.

Salvador Dalí-museet i Figueres er nå ett av de best besøkte museene i Spania, som fra før ikke har mangel på den slags. De andre er Prado, Thyssen og Reina Sofia, alle i Madrid.

 

siste kommentarer