• Thorhild Widvey mottok utredningen fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. 

     

    Foto:

    KUD

Vurderer incentiver for filmbransjen

23.04.2014 - 10:11
Seksjoner: 

Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil ha slutt på at Norge velges bort som innspillingsland, og ba tidligere i år om en utredning av insentivordningene som andre land har brukt som «Hollywood-gulrot» for å tiltrekke seg utenlandske film- og TV-produksjoner. Tirsdag fikk hun overrakt rapporten av Ove Skaug Halsos i Oslo Economics, som har gjennomgått erfaringene i en håndfull europeiske land som har innført slike ordninger.

Flere produksjoner

Insentivordningene har vist seg effektive når det gjelder å få flere innspillinger, i hvert fall på kort sikt, viser utredningen. Produsentene lar seg friste av statlige refusjonsordninger som kutter utgiftene deres med mellom 15 og 23 prosent. Også skatterabatt for filminvestorer og andre tilskuddsordninger blir brukt.

I Storbritannia har antall film- og TV-produksjoner økt markant etter at ordningen ble innført, noe som har ført til over 30.000 nye arbeidsplasser.

– Andre næringspolitiske ringvirkninger kan være økt turisme, slik New Zealand har opplevd etter Ringenes Herre-filmene, påpeker Halsos.

Men erfaringer fra blant annet Irland viser at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i slike ordninger kan være marginal, eller til og med negativ.

Halsos peker også på faren ved at landene kan komme til å overby hverandre i kampen om å bli det nye Hollywood.

– Det kan fort bli et kappløp mot bunnen, sier han.

I tillegg er det ikke utenkelig at andre grupper vil legge press på myndighetene for å få tilsvarende ordninger, noe som kan bidra til å uthule skattegrunnlaget, påpeker Halsos.

Ikke filmpolitikk

Effekten vil derimot være liten når det gjelder å nå filmpolitiske mål som bedre og flere norske filmer, samt et større publikum for norsk film.

– En slik ordning vil ikke sikre gode filmer. Sannsynligvis er det ikke et godt filmpolitisk tiltak, sier Halsos til NTB.

Filmmiljøet frykter at insentivordningen vil føre til kutt i den eksisterende filmstøtten.

– Vi vil være sterkt imot en slik ordning dersom midlene hentes fra de eksisterende støtteordningene for film, sier generalsekretær Leif Holst Jensen i Produsentforeningen til NTB.

– Det er tydelig at dette er næringslivspolitikk og ikke kulturpolitikk, sier han og viser til Island, der støtten til nasjonal filmproduksjon er halvert etter at insentivordningen ble innført.

NHO fornøyd

Utredningen skal nå ut på en bred høring i forkant av regjeringens filmmelding som skal legges fram neste år, opplyser kulturminister Widvey.

– Vi vil ta med oss innspillene. Dette er kanskje mer næringspolitikk enn filmpolitikk, men begge deler er viktig, sier Widvey til NTB.

Hun får full støtte av direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold, som sier seg svært fornøyd med at regjeringen har lyttet til NHOs innspill.

– Et land får ikke bedre markedsføring enn når natur, kultur og opplevelser spres til en hel verden gjennom for eksempel film og serier. I tillegg kan en slik ordning gi betydelige næringsinntekter til området hvor filminnspillingen finner sted, sier Devold. (©NTB)

siste kommentarer