Bloggen til Renée Rasmussen

Langt fra 1 prosent

Under den rødgrønne regjeringen fikk kulturfeltet et stort løft. Målet om 1 prosent av statsbudsjettet til kultur ble nådd. Det resulterte i at en lang rekke viktige satsinger for kulturfeltet ble realisert. Høyre/FrP-regjeringen vil noe annet. De viser med sitt budsjettforslag at de har mindre ambisjoner for kulturfeltet, enn de rødgrønne.

Minnene må leve videre

Når en reiser på kryss og tvers i et land, enten som turist eller som innbygger, er en av de tingene de fleste av oss er opptatt av er historien til stede vi besøker.

Drar en til Trondheim er Domkirken og Erkebispegården noe en besøker, I Odda er det industrihistorien som dominerer, kraftstasjonen, arbeiderboligene og rørgatene. Rjukan er preget av Hydros anlegg og kampen om tungtvannet, Røros av malmen og gruvene, Gudbrandsdalen av de store gårdene, nordover er det kystkultur og fiskeindustrien.

Ikke bare noe å leve for

Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, høye kostnader og lange avstander, heter det i LOs handlingsprogram. Vi mener dette sikres best gjennom offentlig finansiering og gode støtteordninger. Som en av pådriverne for at vi fikk en egen kulturlov, forventer vi at den følges opp på en aktiv måte. Kulturløftet ga kulturarbeiderne nye muligheter. LO vil fortsatt stå på for å styrke statens økonomiske innsats på kunst- og kulturområdet.