Renée Rasmussen

LO-sekretær og utdannet oboist. Sitter i LO-ledelsen.

Langt fra 1 prosent

Kultur er limet i samfunnet vårt, som skaper nærhet og samhold mellom mennesker. LO mener at alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, høye kostnader og lange...

Minnene må leve videre

Skal vi forstå vår fremtid må bevaring av kulturminner prioriteres.

Ikke bare noe å leve for

Kultur har en viktig plass i LOs arbeid. Kunst og kultur er viktig for den enkeltes livskvalitet, men også fordi kultur bidrar til verdiskapning og næringsutvikling. Da må kunst og kultur gis rammevilkår som gjør det...

Gjør Norge attraktivt for film

Når nazizombier skal vasse rundt i snøen, kan den godt være norsk!