Om oss

Magasinet for kultur og kreative næringer

Kultmag er et B2B-magasin rettet mot profesjonsgrupper innenfor kreative næringer, opplevelsesøkonomi og kultursektor. Sektoren omfatter for tiden om lag 70.000 mennesker i Norge og er i sterk vekst både her og i resten av den industrialiserte verden.

Kultmag ble etablert som Kulturnytt av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd i 1979 som et profesjonsmagasin for kultursektoren.

Etter over 30 år som papirmagasin er Kultmag fra 2014 primært et digitalt nettmagasin. 

Utgiver av Kultmag og Ukeavisen Ledelse er medieselskapet Medier og Ledelse, som eies av Magne Lerø. Selskapet utgir også Handelsbladet FK, Magasinet ledelse, KBS og dokumentarmagasinet Plot. 

Vår ambisjon

  • Være det nyttigste og beste verktøyet for alle som arbeider innenfor kultur, kreative næringer og opplevelsesøkonomi

  • Gi den beste kunnskapen og informasjonen om kulturens plass i dagens samfunn: kultur-næring, kultur-identitet, kultur-helse, kultur-læring, opplevelsesøkonomi, attraksjonsutvikling osv.

Hva skriver vi om?

De siste 10 årene har hele det norske kulturfeltet, og i den industrialiserte verden, utviklet seg voldsomt. I dag er kultur et viktig element i hele samfunnsutviklingen. Vi skriver om:

  • Kultur som politisk satsingsområde (Kulturløftet 1 og 11, og et historisk løft av hele hele sektoren. Èn prosent av Statsbudsjettet i 2014)

  • Kultur som drivkraft for ny vekst og industri (innovasjon, nyskapning etc.)

  • Kultur som et viktig element i moderne byplanlegging og stedsutvikling

  • Kultur som imagebygger i flere og nyere sammenhenger

  • Kultur som en helt ny næring gjennom kulturturisme, opplevelsesbransjen/økonomien (Peer Gynt, markeder, festivaler og festspel)