Indre og ytre fiender

To enorme og en noe mindre utfordring kan på lang og kort sikt gi vesentlig mindre penger til kulturlivet: Pensjonskostnadene i de store, offentlige kulturinstitusjonene og et antatt enormt etterslep av vedlikehold.

Den tredje er mindre statlige overføringer generelt. Men la oss starte med det alvorligste. 

Les mer
Publisert 24.04.2014 - 10:14

The one trick pony

Å behandle alle likt er upraktisk, kostbart og urettferdig sett med markedsførerøyne. I en ideell verden ville det være ønskelig å skreddersy etter individuelle behov. Men det er for krevende og uøkonomisk. Les mer
Publisert 21.02.2013 - 09:00

Tenk helhet, ikke prising

«Trenden har snudd. Nå er vi mer ­opptatte av kvalitet enn pris», het det i et oppslag i avisa Nordlys som ­handlet om at salget av ­norske matspesiali­teter – ­eller norsk kortreist mat – økte med 7 prosent i 2012. Ikke heng deg opp i ­prising – tenk ­helhet! Les mer
Publisert 06.12.2013 - 09:00

Kulturpolitikken – hva nå?

Forholdet mellom politikk og forskning vil alltid være spenningsfylt. Håndtert riktig kan vi få en kunnskapsbasert politikkutvikling, og ikke en politikkbasert kunnskapsutvikling. Les mer
Publisert 07.02.2014 - 09:00