Blogger

Momentum

Hvordan skaffer vis oss et publikum? Hvordan får vi et mer engasjert publikum og hva slags relevant kunnskap skal vi gi publikum? Som statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag sang (!) i sin åpningstale:

“There`s no business like show business

and I tell you it`s so

Traveling through the country is so

thrilling, standing out in front on

opening nights

Smiling as you watch the theater filling

Opera + camping = glamping?

Derfor har vi stilt spørsmålet: kan vi ta opera ut av komfortsonen, uten å miste kvalitet?

Siden oppstarten av Åmot Operagard har vi ønsket å utfordre de tradisjonelle rammene og forestillingene om opera og såkalt høykultur. Å gjøre en låve fra 1800-tallet om til operascene er i seg selv en kontrast til denne oppfatningen, men vi mener likevel at tiden er moden for et nytt steg.

Å få til det man vil!

I skrivende stund er det nøyaktig 14 dager, 2 timer og 28 minutter til det braker løs!  Da vet vi om Eva kommer på SURSTOFF – en samling for kulturnæringsbedrifter i Finnmark. Da vet vi også om vi når vårt mål om at 70 andre kulturnæringsgründere har funnet det interessant nok å være med. Nervøs? Ja, absolutt! Hvorfor? Fordi få andre har fått det til!

Ledelse i norsk kulturliv

Det pågår for tiden en debatt om krav til ledere både i privat og offentlig sektor. Digitaliseringen er i ferd med å endre både produksjons- og forbruksmønstret for kulturvirksomhet. For å håndtere de store endringer norsk kulturliv står midt oppe i trengs ledere som ser mulighetene fremfor å grave seg ned i skyttergraver. Den omfattende digitaliseringen som vi så langt bare har sett begynnelsen av, representerer store muligheter for kulturlivet, for brukerne og for publikum. Og det er kulturlivets ulike ledere som må ta føringen i å ta bruk mulighetene.

Minnene må leve videre

Når en reiser på kryss og tvers i et land, enten som turist eller som innbygger, er en av de tingene de fleste av oss er opptatt av er historien til stede vi besøker.

Drar en til Trondheim er Domkirken og Erkebispegården noe en besøker, I Odda er det industrihistorien som dominerer, kraftstasjonen, arbeiderboligene og rørgatene. Rjukan er preget av Hydros anlegg og kampen om tungtvannet, Røros av malmen og gruvene, Gudbrandsdalen av de store gårdene, nordover er det kystkultur og fiskeindustrien.

Sider