Bloggen til Arnfinn Bjerkestrand

Jakten på det helkommersielle

Du har sikkert i løpet av sommeren deltatt på noe som kanskje er en del av den norske kulturnæringen? En festival? En museumsbutikk?  Rockheim? En opplevelsespark?

Regjeringens første kulturnæringskonferanse ble arrangert i Tromsø 26.-27.mai. Konferansen var godt besøkt og mye av interessen fra kulturfeltet skyldes nok en nysgjerrighet på hva det varslede mangfoldet av økonomiske bidrag til kunst og kultur egentlig skal bestå i, konkret.

Om geografi og kvalitet og sånn…

Om det er helt sant vet jeg ikke, men jeg tror jeg skjønner hans poeng. Språk om kvalitet er ulikt og oppfattes svært subjektivt.

Selv har jeg litt fordomsfullt sagt at hip-hopperne har det enkelt de; enten er det "fett" eller så er det "drittfett". For det klassiske musikkfeltet har man brukt 250 år på å finslipe oral ornamentikk rundt beskrivelse av kvalitet. La meg prøve, så kan du som leser følge det opp:

Oljesmurt musikksatsing

Oljeindustrien i Norge er ikke gammel. Hendelsen som åpnet folks øyne for at det kunne være hydrokarboner i Nordsjøen var det nederlandske funnet av gass i Groningen i 1959. Det norske oljeeventyret startet for alvor i 1969, det året Ekofisk ble funnet. Produksjonen startet to år etter i 1971. Siden da har næringen skapt verdier for over 12.000 milliarder kroner og hele den norske velferdsmodellen hviler på den.

Ain't singin' for Coke

Privat kapital har finansiert kulturen like lenge som det har vært mennesker som har uttrykt seg gjennom kunst. Private penger har en lenger historie enn offentlig budsjetter og kulturpolitikk. I vårt land er offentlig kulturpolitikk nært knyttet til etableringer av nasjonale kulturinstitusjoner. I byggingen av landet etter 1814 var dette viktig. Med samtidig økte det også behovet for å få en nasjonal politikk for kunst og kultur.

Fra tango til lønnsomhet

Du er ikke helt av denne verden om du ikke har fått med deg årets desidert største musikksuksess «The fox» av og med Ylvis-brødrene. I skrivende stund har den hele 300 mill. visninger på Youtube og ikke bare det; The Fox er også nominert som årets hit i Spellemann uten at de, meg bekjent, har gitt ut en eneste CD eller lydfil. Bak en slik mega-suksess er det flere aktører som representerer kulturnæringen med produkter som tar utgangspunkt i innovasjon, kunnskap og teknologi.