Georg Arnestad

Seniorrådgjevar og kulturforskar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Kunstfilm med publikumsappell

Tidleg i september, nokre veker etter at norsk film har Amandafeira feira seg sjølv i ein festival som etter kvart liknar sin eigen parodi, presenterer den norske Oscar-komiteen (ja, den heiter så) Noregs representant...

Organisasjonen som ”sjølvdaua”

«Forum for kultur og næringsliv» såg dagsens lys i juni 2001. 13 år seinare, i juni 2014, la organisasjonen inn årene. Ingen hadde lenger bruk for han. Forumet, som i 2010 tok namnet «Arts & Business Norway», så å...

Telefonsamtalar og kulturpolitikk

Eit par veker før ho seint i 2011 skulle leggje fram stortingsmeldinga ”Kultur og inkludering,” ringde statsråd Anniken Huitfeldt meg. Ho bad meg lese og kommentere det viktige innleiingskapitlet i meldinga. Eg vart...

Gnål om kulturbudsjettet

Det vart, som venta, mykje gnål i kulturlivet etter at den nye regjeringa la fram sitt kulturbudsjett for 2014. Kunstnarane raste som dei ikkje har gjort det sidan Kunstnaraksjonen på 1970-talet.