Jan Grund

Professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus og styreleder i Arts and Business

Ledelse i norsk kulturliv

Fremtiden krever reformorienterte og handlingsorienterte statlige ledere som skal fornye, forenkle og forbedre statlig virksomhet, sier moderniseringsministeren. Har kulturlivet slike ledere som kan håndtere...

NRK - hva nå?

Kulturministeren vil legge fram en stortingsmelding om rolle og posisjon for det statlig eide kringkastingsselskapet NRK- en av landets viktigste kulturinstitusjoner - som i all hovedsak er finansiert gjennom...

Kulturpolitiske styringsmekanismer

Et karakteristisk trekk ved kulturpolitikken er at kunsten skal være fri og selvstendig med armlengdes avstand mellom politikk og forvaltning på den ene siden og kulturell institusjonsdrift på den andre siden.

Kulturpolitiske utfordringer

Hva vil det bety for kulturpolitikken at vi har fått en regjering med større tro på markeder, private løsninger og på mindre statlig styring? Vi har i alle fall fått en spennende diskusjon om innhold, retning og...

Kulturpolitikken – hva nå?

Forholdet mellom politikk og forskning vil alltid være spenningsfylt. Håndtert riktig kan vi få en kunnskapsbasert politikkutvikling, og ikke en politikkbasert kunnskapsutvikling.