Bloggen til Nina Steen

Momentum

Hvordan skaffer vis oss et publikum? Hvordan får vi et mer engasjert publikum og hva slags relevant kunnskap skal vi gi publikum? Som statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag sang (!) i sin åpningstale:

“There`s no business like show business

and I tell you it`s so

Traveling through the country is so

thrilling, standing out in front on

opening nights

Smiling as you watch the theater filling

Sett fra Warszawa

Den lange, varme applausen som slår i mot utøverne. Det polske presidentparet smilende på æresplass i salen. Flere uvante omgivelser og polske vrier. Men først og fremst en følelse av respekt og anerkjennelse som gjør det lettere å møte forventningene. 

Ja, vi elsker!

For det er litt av et rigg Kristiansand Symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret, Stavanger Symfoniorkester, Oslo – Filharmonien, Det Norske Blåsensemble, Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske Orkester og Trondheim Symfoniorkester har lagt opp til her.

Musikerne vil fremføre i alt 30 verk av 19 norske komponister. Fem av orkestrene skal framføre Maja Solveig Kjelstrup Ratkjes åpningsverk, en bestilling på eksperimentell og improvisasjonsbasert musikk.

Hvem er du?

For det er ulike egenskaper som driver deg og dine valg når du skal velge kulturopplevelser.  Hvilke holdninger og verdier har du når det kommer til kultur? Vi som driver med kultur, kaller det segmentering og hvordan vi tilpasser både tekst, bilder og presentasjonen av våre programmer til  personene i de ulike kultursegmentene.

Storbritannias ledende institutt for kreative strategier, Morris Hargreaves Mc Intire, har gjennom studier, analyser og prosjektfunn meislet ut omrisset av åtte ulike personlighetstyper. Hvilken type assosierer du deg mest med? La oss ta dem en for en!

The one trick pony

Å behandle alle som en homogen gruppe er også lite effektivt – «one size does not fit all», som vi alle vet. Så derfor er segmentering et effektivt verktøy for å nå ut med informasjon som appellerer til mange typer mennesker. De rette strategiene lar oss komme i kontakt med flere lag av publikum, de gjør et større marked tilgjengelig og gir flere innpass til et større publikum. Det gjelder å forstå produktet ikke bare som en one trick pony, som alle må forholde seg til. Produktet kan ha flere utgaver og plutselig har du flere sirkushester å vise fram i manesjen.